Nieuws

Inspectie gasleidingen

gasleidingenOp dit moment is de gemeente Lelystad bezig met de inspectie van ca 13.000 gasleidingen. Vanwege deze inspectie bestaat er onrust en onduidelijkheid in de betreffende wijken.

Het ‘Belangen Comité Kamp’ heeft gemeend om een collectief op te richten waarbij zij fungeert als aanspreekpunt richting gemeente. Daarnaast is het ‘Comité’ op zoek gegaan naar de meest voordelige offerte/prijs voor bewoners. Deze inspanning heeft geresulteerd in een voordeel van honderden euro’s per huishouden.

Als vervolg op dit ‘succes’ heeft de voorzitter van het ‘Comité’ (ondergetekende) op donderdag 1 oktober een bewonersavond georganiseerd met als doel om ook andere wijken van Lelystad te informeren hoe een collectief op te richten. De informatie-avond werd door ongeveer 70 bewoners bezocht. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn al de eerste stappen naar een collectief in meerdere wijken ingezet.

Fred Wilcke
Raadslid InwonersPartij Lelystad en tevens
Voorzitter Belangen Comité Kamp

Read More

Vluchtelingen

Integrale tekst uitgesproken op dinsdag 15 september

Voorzitter,

Wij willen geen schijnoplossingen.

Wij verwachten een doordacht en haalbaar plan vanuit het college dat niet alleen recht doet aan humanitaire opvattingen, maar tevens rekening houdt met de sociaal maatschappelijke en financiële situatie van onze stad.

Want voorzitter, het is toch zo dat:

  • Van de iets meer dan 30.000 gezinnen hier in Lelystad meer dan 7.000 gezinnen rond moeten komen van ‘t sociaal minimum (1:5);
  • Dat de vrijstelling van gemeentelijke belastingen in hoog tempo al ver boven de 1 miljoen euro is uitgestegen;
  • Dat ca 61% van onze inwoners gebruikmaakt van 1 of meerdere sociale regelingen;
  • Etc. Etc..

En in juni, voorzitter, konden wij nog lezen dat het Sociaal en Cultureel Planbureau aangaf dat de crisis grote invloed heeft gehad op de leefsituatie van de inwoners van Lelystad. En dat Lelystad voor het eerst slechter scoorde dan in 2004.

Voorzitter,
Een keuze voor opvang mag niet alleen gebaseerd zijn op ‘politieke kleur’ maar op basis van realiteit en dat betekent dat we de maatschappelijke gevolgen voor o.a. onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, de bijstand ed niet mogen onderschatten. Het kunnen nemen van een weloverwogen besluit, waarin effecten voor onze stad en haar inwoners in kaart zijn gebracht, vormt de basis.

De beoogde groep mensen slechts kunnen toevoegen aan de grote groep in de bijstand is niet hetgeen wij nastreven. Als wij mensen willen opvangen kunnen wij hen dan ook, niet alleen op korte termijn onderdak, maar ook voor de lange termijn een toekomstperspectief bieden?

En om dat in beeld te krijgen heb je dus een doordacht plan nodig. Zo’n plan zien wij graag tegemoet.

‘Je moet niet alleen willen, maar het moet ook kunnen’.

Luc Baaten
Fractievoorzitter InwonersPartij

Read More

Een pittig najaar

Zoals al voor het zomerreces werd aangegeven zal het geen eenvoudig najaar worden. We worden geconfronteerd met ca €8 miljoen aan (extra) Rijkskortingen, de decentralisaties WMO/Jeugdzorg/Werk en inkomen die we tot een goed einde willen brengen. Ook hebben we te maken met statushouders. Verder komen er ook nog een aantal zware dossiers op ons af en de Programmabegroting 2016.

In dit kader een aantal zaken extra belicht.

Rechtbank Lelystad
Doen we aan de ene kant ons best om werkgelegenheid te scheppen aan o.a. de Flevokust en het vliegveld, alsook steun verlenen aan het bedrijfsleven en onderwijs, wordt aan de andere kant door de overheid overwogen om ca 280 hoogwaardige arbeidsplekken in Lelystad te schrappen. En dat is niet de eerste keer. We hebben al leegstaande Rijksgebouwen door vertrek van overheidspersoneel. Het voornemen om de rechtbank in Lelystad te ontmantelen en slechts eenvoudige zaken hier af te handelen is meer dan bezuinigen. Het is tevens een vorm van minachting ten opzichte van de hoofdstad en de provincie. Of wil Den Haag af van Flevoland? Nou, laat de polder dan maar weer onderlopen…….

Vluchtelingen en statushouders
Het vluchtelingenprobleem is een ramp van grote omvang. Ook hier is het de Haagse politiek in samenhang met het slappe Europese beleid dat de basis vormt. Onduidelijkheid, gebrek aan uitvoering van regels en het ontbreken van echte samenwerking vormen de basis. En ook de gemeente Lelystad mag het ‘oplossen’. En dit terwijl de Rijksbezuinigingen ongekend hoog zijn en gemeenten vaak niet ‘de kracht’ hebben om medewerking te verlenen. Zo is onze gemeente op dit moment, samen met vele andere gemeenten, in den Haag aan het lobbyen voor meer geld om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die aan gemeenten worden gesteld ten aanzien van statushouders. Hierbij gaat het om woningen, onderwijs, bijstand, werkgelegenheid etc.. Een uitdaging voor onze stad met nu al gemeentelijke belastingvrijstellingen van meer dan een miljoen euro, ca 61% van de bevolking die gebruikmaakt van 1 of meerdere sociale regelingen, ca 7000 gezinnen die moeten rondkomen van het sociaal minimum, lange wachtlijsten voor woningen etc, etc.. We kunnen wel willen, maar het moet ook kunnen.

Duurzaamheid
Er komt een Kadernota Duurzaamheid op basis van een zeer ambitieus niveau. Op zich is dat goed. Gelet op de bezuinigingen en hetgeen er verder op ons afkomt dat grote financiële gevolgen voor onze stad heeft, zullen we binnen deze kadernota prioriteiten moeten vaststellen die afgestemd zijn op de mogelijkheden van onze financiële positie. Dit past ook binnen de keuzes die inwoners maakten bij ‘Onderzoek & Statistiek’ waarbij in volgorde bezuinigingen (top 5) werden toegestaan op:

  • stadspromotie;
  • duurzame ontwikkeling;
  • cultuur;
  • sport;
  • stadsontwikkeling.

Programmabegroting 2016
Net als alle jaren zullen wij ook dit jaar een Programmabegroting van het college mogen ontvangen op basis van de Kadernota. Deze Programmabegroting moet financieel sluitend zijn en voldoen aan het coalitie-/raadsprogramma. De tijd van ‘kaasschaafmethodes’ is voorbij. Dit wordt mede ingegeven door de vele bezuinigingen die al hebben plaatsgevonden en de mei-/septembercirculaire. Duidelijke en ook pijnlijke keuzes zullen moeten worden gemaakt. Een uitdaging voor het college en de raad.

Profileringsdrang versus de inhoud
Met verbazing kon ik in de Telegraaf kennisnemen van het standpunt van de partijvoorzitter van regeringspartij PvdA, waarbij werd gesteld dat: “Het de afgelopen twee jaar soms behoorlijk heeft geknetterd en geknarst met de VVD. Dat was meestal niet openbaar. Die botsingen moeten nu meer publiek gaan plaatsvinden………. “ En verder wat deze partijvoorzitter betreft….: “gaat het weer knallen in de Tweede Kamer tussen ons en andere partijen. Dat is goed voor het land.”

Als ik dit lees ben ik blij dat ik deel uitmaak van de echte lokale politiek, los van verbondenheid met welke landelijke partij/fractie dan ook.

Luc Baaten
Fractievoorzitter InwonersPartij

Read More
Categorieën

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten