Nieuws

Kamerverhuur

De InwonersPartij wil de hinder van kamerverhuur door huisjesmelkers aanpakken.’ Dit is één van onze speerpunten in het verkiezingsprogramma dat verder vorm kreeg in het huidige raadsprogramma. 
Het college heeft de afgelopen periode de handschoen opgepakt en nu, na vele voorbereidingen, met onmiddellijke ingang een maatregel afgekondigd waarbij er voorlopig geen nieuwe kamerverhuurpanden in de woonwijken worden toegestaan. Ook het splitsen van woningen wordt met deze maatregel niet meer toegestaan.
We zijn nu in afwachting van nieuw beleid en hopen dat zowel de illegaliteit van verhuur als de overlast in woonwijken in de toekomst wordt tegengegaan.
Fractie InwonersPartij
Read More

Excellent woongebied

Eind 2018 informeerde het college de gemeenteraad over de verkenning naar toekomstige excellente woongebieden in Lelystad. De ontwikkeling past binnen de ruimtelijke kaders die aan het college werden meegegeven. Om nu verder aan de slag te kunnen stelt het college de gemeenteraad voor om 100-150 woningen op de locatie Noordzoom als eerste te verkennen als locatie voor Excellent Wonen.
Onze fractie stelt zich voor dit moment kritisch op voor wat betreft dit collegevoorstel. En dat wordt met name ingegeven vanwege de huidige nog beschikbare en niet afgemaakte woongebieden. Hierbij valt te denken aan o.a. Warande en de Schoener.
Ook zijn wij van mening dat je door het ‘omkatten’ van gebieden excellent wonen kunt realiseren. Denk hierbij aan het groen, zoals bomen en planten naar het gebied toebrengen. Gebieden die hier voor in aanmerking komen zijn o.a. de nog vrij liggende woongebieden in bijvoorbeeld de ‘kop’ van Warande ter hoogte van Havendiep en het Hollandse Hout. Maar ook het nu open gebied tussen de gevangenis en de eerste bebouwing van Warende.
Met name dit ‘omkatten’ willen wij bij het college onder de aandacht brengen.
Bezoek aan het gebied Noordzoom
De InwonersPartij heeft het college verzocht om op locatie het beoogd Excellent Woongebied aan te wijzen en dus te ‘beleven’. Dit om ter plekke een indruk te krijgen van hetgeen het college nu daadwerkelijk wil gaan onderzoeken. Het college is hiertoe bereid gebleken. Dit resulteert in een bezoek op zaterdag 30 maart a.s. aan het gebied Noordzoom.
Het ligt in de bedoeling dat ook overige fracties en inwoners zich aansluiten bij deze ‘verkenning’ op locatie.
Eventueel voor meer informatie kunt u bellen met het raadslid Jeantiënne van der Hoek-Dubois mobiel 0634872291.
Fractie InwonersPartij
Read More

Nieuws ‘rondom’ onze wethouder

Overhandiging Watervogeltellingrapport 2014-2018
Bron: Gemeente Lelystad

De KNNV-Lelystad Vereniging voor veldbiologie heeft op 20 februari haar rapport over de watervogeltelling 2014-2018 aan wethouder Ed Rentenaar (InwonersPartij) en heemraad Jan Nieuwenhuis overhandigd. De Vereniging voor Veldbiologie (KNNV-Lelystad) heeft de afgelopen 5 jaar ’s winters de watervogels in de stad geteld. Zo’n dertig leden telden in hun wijk in het tweede weekend van januari op onder andere aanwezige meerkoeten, wilde eenden, waterhoentjes en aalscholvers. Doel was vooral om het belang van stadwateren aan te tonen.

Samenwerking gemeente en waterschap
Wethouder Ed Rentenaar: “De natuurwaarden van het water zijn zowel voor de gemeente als het waterschap van groot belang. In 2001 is dit al vastgelegd in het Lelystads waterplan. Door de watervogels te monitoren is de voor of achteruitgang goed waar te nemen, vooral bij wat kritischere soorten, zoals het waterhoentje. Het beheer van het water is in handen van het waterschap en het grootste deel van de oevers is in beheer bij de gemeente. Een goede samenwerking is daarom van groot belang voor een goed (natuur)beheer.”

Duurzame OV-verbinding Lelystad Airport
Bron: Gemeente Lelystad

De provincie Lelystad heeft aan vervoerder Arriva de opdracht gegund om de komende jaren de busverbinding tussen station Lelystad Centrum en Lelystad Airport te verzorgen. Het gaat om een rechtstreekse verbinding tussen het station en de nieuwe terminal van de luchthaven. Deze busverbinding zal worden uitgevoerd door volledig elektrische bussen. O.a. wethouder van Lelystad Ed Rentenaar (InwonersPartij), nam alvast een elektrische bus om de route te verkennen.

Goed bereikbaar
Wethouder Ed Rentenaar: “De gemeente Lelystad onderkent het belang van Lelystad Airport als nationale luchthaven. Voor de toekomstige reizigers moet deze goed bereikbaar zijn; vooral ook met het openbaar vervoer als bijdrage aan een zo duurzaam mogelijke samenleving. De gemeente Lelystad staat aan de lat daarvoor de nodige randvoorwaarden te scheppen. Dat doen we samen met partijen als de provincie, de luchthaven en in dit geval de betrokken busmaatschappij. De Airport Express brengt straks de reiziger in 12 minuten van Lelystad Centrum naar de luchthaven en vice versa. Om een goede doorstroming van zowel de bus als van het overige verkeer te waarborgen, gaan we nog de nodige maatregelen treffen, zoals een vrije busbaan door het centrum en een nieuwe halte vlakbij uitgang NS-station. Onze gezamenlijke planning houdt rekening met de start van de Airport Express per 1 april. Wij zorgen ervoor dat we dan klaar zijn.”

Delegatie uit Zuid-Korea bezoekt Lelystad
Bron: Gemeente Lelystad

Vrijdag 1 maart 2019 verwelkomde wethouder Ed Rentenaar (InwonersPartij) een delegatie uit Zuid-Korea in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. De delegatie liet zich onder andere informeren over de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning, zoals wij in Nederland kennen, is zelfs in modern land als Zuid-Korea een unicum.

Bezoek aan Nederland
Nederland staat voor de Koreanen hoog op de lijst van landen die de zorg goed geregeld heeft. Vandaar het bezoek aan de gemeente Lelystad. De hier opgedane kennis, zal meegenomen worden in het ontwikkelen van nieuw zorgbeleid in Zuid-Korea.

Realisatie ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad’ stap dichterbij
Bron: Gemeente Lelystad

Gemeente Lelystad, Staatsbosbeheer en provincie Flevoland werken samen aan de realisatie van ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad’. Om deze poort te realiseren tekenden de partners op 13 maart 2019 een convenant waarin staat hoe zij samenwerken, waar aan, en met welk budget. Dit voorjaar starten de partners met een vijftal projecten en activiteiten, waarvoor zij gezamenlijk zes miljoen euro beschikbaar stellen. De realisatie van het nieuwe entreegebied van Nationaal Park Nieuwland komt daarmee een stap dichterbij.

“Er liggen hier mooie kansen voor toerisme en recreatie, werkgelegenheid en economische ontwikkelingen. Samen met Staatbosbeheer en provincie Flevoland, en in afstemming met gemeente Almere, willen we samen werken aan het vergroten van de beleefbaarheid van de Oostvaardersplassen in combinatie met de realisatie van ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad”, aldus wethouder Ed Rentenaar (InwonersPartij) over de nieuwe mogelijkheden voor natuurbeleving.

Read More
Categorieën
Meest recente berichten

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten