Onze jeugd en ons onderwijs

Onze jeugd en ons onderwijs

Ieder kind verdient een goede start, in een gezonde omgeving met passend onderwijs. Voor onze kinderen moeten er daarom voldoende voorzieningen zijn voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. En ons onderwijs moet ieder kind gelijke kansen bieden, achterstanden wegwerken en talenten ontwikkelen. Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende speel- sport- en culturele voorzieningen. Zolang iemand leerplichtig is, zit hij of zij op school, of volgt een leerwerktraject. Voorkomen moet worden dat iemand voortijdig afhaakt. Wij geven jongeren verantwoordelijkheid en dagen ze uit zich in te zetten voor anderen.

Soms komen kinderen of jongeren in problemen waar zij hulp bij nodig hebben. Preventie en vroeg signaleren van problemen zijn belangrijk; dit kan grote problemen op latere leeftijd voorkomen. In veel gevallen kan de directe omgeving: ouders, school of huisarts helpen. Als die hulp onvoldoende is moet meteen de gespecialiseerde jeugdzorg worden ingeschakeld, omdat met snelle ondersteuning veel leed kan worden voorkomen. Wachtlijsten voor deze hulp zijn onacceptabel. De zorg moet optimaal aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. De stem van de kinderen en hun ouders zélf is daarbij onontbeerlijk. Vaak weten ouders en jongeren niet goed waar zij moeten zijn als zij vragen hebben; er zijn zoveel verschillende mogelijkheden; sociale wijkteams, school, schoolmaatschappelijk werk, huisarts of GGD.

De InwonersPartij wil ook voor de ouder wordende jeugd voldoende accommodaties voor vrije tijd en voorzieningen behouden zoals Corneel, sportvoorzieningen en de Kubus. We willen ook graag een adventuredome of outdoor centrum waar uitdagende activiteiten kunnen worden ondernomen.

Vanuit deze jeugd is er daarnaast vraag naar aanvulling in de vorm van jeugdhonken, speciale evenementen en meer variatie in het aanbod. Wij willen dat door de gemeente geïnventariseerd wordt wat de meer concrete wensen van de oudere jeugd zijn en aan welke wensen kan worden tegemoetgekomen. Jongeren met een beperking mogen hierbij niet worden vergeten.

Gezondheid van de jeugd is van enorm belang. Actieve voorlichtingscampagnes over het gebruik van alcohol, drugs en overgewicht moeten daarbij een prominente plaats innemen in ons beleid.

Zinloos geweld en pesten moeten daarin ook voortdurend aandacht krijgen. Ook willen we bij de jeugdzorg aandacht voor radicalisering.

We willen dat iedereen in Lelystad zijn opleiding volledig kan afmaken en hier ook werk kan vinden. Daarom blijven we ons als InwonersPartij inzetten voor de komst van hoger onderwijs (HBO). Dat hoeft niet onmiddellijk een nieuwe onderwijsinstelling te zijn. Het gaat ons in eerste instantie om het aanbieden van HBO-opleidingen in onze stad. Hoger onderwijs in Lelystad is namelijk voor een goede aansluiting tussen ons onderwijs en onze arbeidsmarkt van groot belang. Wij zien bijvoorbeeld kansen in een logistieke HBO-opleiding die aansluit bij de ontwikkeling van onze stad als multimodaal knooppunt. Dit geldt ook voor het stimuleren en creëren van voldoende stageplaatsen. Wij willen dan ook dat de gemeente werkgevers stimuleert om voor Lelystadse jongeren deze plekken beschikbaar te stellen of hen (tijdelijk) aan te nemen.

Dat betekent voor de InwonersPartij dat:

de school een ‘integraal kindcentrum’ is waar onderwijs, kinderopvang, welzijns- en zorginstellingen, culturele- en sportactiviteiten, binnen en buiten reguliere schooltijden elkaar ‘vinden’ en samenwerken;
er een voldoende, gevarieerd en kwalitatief goed aanbod is van kinderopvang;
we zorgen voor tijdige signalering wanneer het niet goed gaat met een kind of gezin;
onderwijsachterstanden en laaggeletterdheid stevig worden aangepakt en dat de gemeente hierin investeert;
een kind en ouders de hulp krijgen die nodig is, zonder wachtlijsten en bureaucratie;
voor het jongerenwerk voldoende middelen voor begeleiding en activiteiten blijft;

regelmatig overleg met kinderen en hun ouders wordt gevoerd over aard en plaats van speelvoorzieningen;
het in onze waterrijke gemeente belangrijk is dat ieder kind leert zwemmen;

ouders hierbij een belangrijke rol spelen en we dit waar nodig ondersteunen;
in iedere wijk een wijkpost aanwezig is voor informatie en advies;
zinloos geweld en pesten voortdurend aandacht krijgen;
binnen de jeugdzorg ook aandacht is voor radicalisering;
we ons inzetten voor voldoende stage- en arbeidsplaatsen voor onze jeugd;
we ons inzetten voor de komst van hoger onderwijs opleidingen (HBO) naar Lelystad.

Categorieën

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten