Op 15 februari organiseerde het OSOL een stembus-informatiemarkt in de Ontmoetingskerk.

De bijeenkomst begon met een kort intro door mevrouw Ir. Marieke van der Waal van de Leyden Academy over: “Wat de politiek moet weten over ouderen, hun gezondheid en hun welbevinden”.

Daarna werd aan de hand van een 5-tal stellingen aan de politieke partijen, dus ook aan de InwonersPartij, gevraagd wat hun standpunt was. Deze plenaire discussie vond plaats onder leiding van oud wethouder Ruud Bootsma. Opvallend was dat de aanwezigen zeker niet ontevreden waren omtrent het (openbaar) vervoer. Verder een van de meest opvallende zaken betrof het niet voldoende op de hoogte zijn van informatie in de breedte. Wat dat betreft sluit ons punt uit het verkiezingsprogramma volledig aan op dit onderwerp. Want wij geven aan:

‘Er is grote behoefte aan een duidelijk en compleet overzicht van ouderenvoorzieningen. Bureaucratische hindernissen, nu regelmatig aan de orde, vormen juist voor ouderen vaak een belemmering om van voorzieningen te profiteren en moeten tot het verleden gaan behoren.’

In een aangrenzende zaal konden de aanwezigen verder informatie inwinnen over o.a. onze partij.

Een geslaagde eerste aanloop naar de verkiezingen.