Door de grootte hoeveelheid aan fracties (14) heeft de gemeenteraad na de verkiezingen van 16 maart besloten om een Raadsakkoord op te stellen. In het Raadsakkoord zijn van alle 14 fracties hun 3 belangrijkste speerpunten per onderwerp besproken en daar waar men overeenstemming vond zijn deze opgenomen in het Raadsakkoord. Er zijn natuurlijk ook onderwerpen waarbij men niet tot elkaar is gekomen. Denk hierbij aan wel/geen AZC en willen we wel/geen 2e Coffeeshop in Lelystad. Deze onderwerpen zijn opgenomen in het Niet-Raadsakkoord. Hierover zal de raad later wanneer deze onderwerpen ter sprake komen gaan debatteren en stemmen. Dit geldt ook voor de onderwerpen welke zich gedurende deze raadsperiode aandienen.

Inmiddels hebben wij als fractie vele avonden hierover gesproken en onze inbreng aangeleverd. Al onze speerpunten (op 1 na) zijn volledig / gedeeltelijk opgenomen in het Raadsakkoord. Helaas hebben we de 2e ontsluitingsweg Buitenhof niet kunnen laten opnemen.

Parralel aan deze avonden is er een werkgroep ‘Werving & Selectie Wethouders’ (Fred maakte hier deel van uit) opzoek gegaan naar wethouders met ‘inhoud en ervaring’. Deze werkgroep heeft op vrijdag 17 juni een aanbeveling van 5 wethouders gedaan aan onze burgemeester Mieke Baltus.

Het Raadsakkoord is afgelopen dinsdag 28 juni 2022 door 11 van de 14 fractie (76%) aangenomen. Na een korte schorsing (mogelijkheid voor de voorgedragen wethouders om akkoord te gaan met de definitieve versie van het Raadsakkoord) zijn de voorgedragen wethouders bekend gesteld aan de raad. Van onze partij is Piet van Dijk voorgedragen als wethouder.

Op 5 juli, na de reguliere raadsvergadering, wordt het “oude” college bedankt voor hun inzet in de afgelopen raadsperiode en zal de raad overgaan tot het uitbrengen van hun stem op de 5 voorgedragen wethouders. Hierna worden de wethouders welke een meerderheid van de stemmen hebben gekregen beëdigd en hebben we een nieuw college.

Mochten er na het doorschuiven van raadsleden zetels vrijkomen dan volgt daarna het toelaten van de nieuwe raadsleden.

Op 14 juli zal het nieuwe college van B&W en de gemeenteraad tijdens een receptie afscheid nemen van het “oude” college en Luc in het bijzonder.

Fred Wilcke – fractievoorzitter