De InwonersPartij presenteert vandaag haar kandidatenlijst en verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. Bovenaan de kandidatenlijst staat lijsttrekker Fred Wilcke, de huidige fractievoorzitter.  “We gaan de verkiezingen in met een sterk team. Het is een prachtige mix van nieuwe en ervaren mensen die allen het hart voor Lelystad op de goede plaats hebben. Een team waarmee ik graag vol energie en vertrouwen aan het werk ga”. 

De InwonersPartij zet in hun programma in op het geluk van de inwoners van Lelystad. “We willen de komende periode vooral met onze inwoners werken aan de dingen waar ze werkelijk gelukkig van worden. Met hen samen willen we kijken wat en hoe de gemeente daaraan bij kan dragen. Dat is kortweg de kern van ons programma”.
De partij wil meer en eerdere betrokkenheid van de inwoners bij gemeentelijke plannen en besluitvorming. Ze wil ruimte creëren voor de inwoners als mede-vormgevers van de stad. 
“We willen samen met onze inwoners de stad elke dag een beetje mooier maken en hen de ruimte daarvoor bieden. Daarbij is onderling vertrouwen van groot belang. We hebben gewoon een beetje meer vertrouwen in elkaar nodig. Vertrouwen maakt het mogelijk regels te schrappen, het geeft ruimte voor oplossingen op maat en het inspireert om met elkaar mooie dingen tot stand te brengen. Daar willen we de komende periode met energie aan werken”. 
De InwonersPartij wil volgens hun verkiezingsprogramma dat de gemeente meer gaat faciliteren en minder dicteren. Wat de partij betreft krijgen ambtenaren ook meer ruimte om passende oplossingen voor inwoners te vinden. 
Het programma is op een aantal gebieden zeer ambitieus. “Omdat natuur bijdraagt aan het geluk van de mens zetten we volop in op Lelystad als hoofdstad van de nieuwe natuur. Lelystad mag wat ons betreft de groenste stad van ons land worden. Dit, in combinatie met Lelystad als fietsstad nr. 1. De groei van de stad moet ook en vooral ten goede komen aan de bestaande stad en inwoners. Groei zien we niet als doel. Het is een middel om de huidige stad mooier te maken”. 

Enkele andere punten uit het programma zijn:

 • Vernieuwing oudere woonwijken, centrumgebied en van ‘t Lelycentre
 • Onze evenementen krijgen een extra impuls
 • Betaalbare energie voor iedereen
 • Behoud van een volwaardig ziekenhuis
 • Eigen inwoners krijgen in de toewijzing voorrang bij nieuwbouwprojecten en de invoering van een zelfbewoningsplicht
 • Overlast wordt aangepakt, zo nodig worden mobiele camera’s ingezet
 • In iedere wijk een ontmoetingsplaats, zo mogelijk een Multi Functionele Accommodatie
 • Voldoende uitlaatplekken en losloopgebieden voor onze honden
 • Geen AZC
 • Geen nachtvluchten op Lelystad Airport
 • Lelystad als meest MKB-vriendelijke gemeente
 • Voor de Buitenhof een tweede ontsluiting komt
 • ……..

De kandidatenlijst

1. Fred Wilcke
2. Jeantiënne van der Hoek 
3. Piet van Dijk 
4. Jennifer Bergsma 
5. Ron Houweling 
6. Bart Visscher
7. Simon van Erk 
8. Jan de Vries 
9. Ank van Rijnsoever 
10. Luc Baaten. 

Het verkiezingsprogramma is vanaf heden te lezen op www.inwonerspartij.nl

_________________________________________________________________

Inlichtingen bij: telefoonnummer:
Fred Wilcke
06 41726661