In augustus 2001 werd de partij opgericht en in maart 2002 startte de partij met twee zetels in de Lelystadse gemeenteraad. In de afgelopen raadsperiodes groeide de partij tot tweemaal toe naar vijf zetels en heeft op dit moment drie zetels in de raad. Daarnaast maakt de InwonersPartij, als lokale partij, vanaf 2010 deel uit van de coalitie.

De oprichters en sympathisanten vertrouwden er in 2001 al op dat veel Lelystedelingen de roep tot politieke verandering en vernieuwing zouden gaan steunen. De InwonersPartij is een partij van en voor alle inwoners van Lelystad, ongeacht leeftijd of achtergrond. Een partij die een eerlijk en duidelijk geluid wil laten horen ‘dé Stem van Lelystad’.De InwonersPartij wil open politieke discussies over gemeentelijke zaken en vindt dat het publieke politieke debat vanuit de samenleving in Lelystad dient plaats te vinden. Dit alles met het oog op ‘Lelystad Next Level’.

In het logo zijn de kleuren opgenomen van zowel ons mooie groen alsook blauw van het water. Het representeren van al onze inwoners wordt benadrukt door ook de tekst ‘InwonersPartij’ in het logo op te nemen en een pijlvorm richting toekomst.

Bestuur, fractie en wethouder blijven zich niet alleen in de komende periode maar hopelijk -met uw steun- nog vele jaren met trots en vol overgave inzetten voor de inwoners van Lelystad ‘Hoofdstad van de Nieuwe Natuur’.

Bestuur en fractie