Bij mijn aantreden in 2020 heb ik al aangegeven dat ik voor maximaal 2 jaren het voor mij onverwachte mooie ambt van wethouder invulling zou geven. Met een militaire achtergrond van meer dan 36 jaren, een 9 jarig avontuur bij het ROC Flevoland en een 20 jarig politiek avontuur met/bij en voor de InwonersPartij Lelystad ga ik nu – op 75 jarige leeftijd- eens van vrije tijd proberen te genieten.

Mijn werk was in alle gevallen ‘een hobby’. Dat is niet iedereen gegeven maar gun ik wel iedereen. Geen (werkzame) verplichtingen meer hebben zal wennen zijn.

Mijn politieke periode sluit ik af onder het motto: ‘Vanuit het politieke spectrum is er geen groter belang dan dat van de inwoners.’

Ik dank eenieder voor het vertrouwen en vriendschap die ik mocht ervaren.

Het ga u goed,
Luc Baaten