Nieuws

Geachte bezoeker van onze site,

Dinsdagavond 12 juni werd het nieuwe college van Burgemeester & Wethouders geïnstalleerd. Ed Rentenaar vertegenwoordigt daar (wederom) de InwonersPartij.

Zijn portefeuille bestaat uit:

 • Natuurbeheer en -ontwikkeling
 • Recreatie en toerisme
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Kustontwikkeling, Bataviakwartier
 • Dierenwelzijn
 • Verkeer en Vervoer (mobiliteit)
 • Uitvoering project campus/SVOL

Ook werd er dinsdagavond gedebatteerd over het raadsprogramma. Een aantal voorstellen vanuit de oppositie zullen verwerkt worden. Op het moment dat dit heeft plaatsgevonden zullen wij zsm via een link de toegang tot het raadsprogramma voor u mogelijk maken.

Al eerder namen Luc Baaten (fractievoorzitter), Jeantiënne van der Hoek-Dubois (raadslid) en Fred Wilcke (raadslid) plaats in de raad.

Nu het college geïnstalleerd werd, nieuwe raadsleden de opengevallen plaatsen innamen en het raadsprogramma in stemming werd gebracht, kunnen we weer met college en raad volop vooruit. Dinsdagavond werden verder ook nog een aantal gremia ingesteld die in de komende periode met elkaar afspraken gaan maken mbt o.a. de wijze van uitvoering van hun taken in relatie tot (de) processen en werkwijze van met name de raad.

Zoals eerder aangegeven op onze site zullen wij in de komende periode, nu het bestuur en raad compleet is, de website gaan bijwerken en bijhouden. Dat bijhouden zal met name na het zomerreces (september) gebeuren. De komende weken staan voor ons nog in het teken van het kennis maken met het nieuwe college en onze nieuwe partners in de raad, alsook het onderling
afspraken maken omtrent de portefeuilleverdeling binnen de fractie.

Samen, met respect en in vertrouwen gaan wij ons weer inzetten voor u, de inwoner(s) van onze stad
en ‘Voor het Lelystad van morgen!’

Luc Baaten
Fractievoorzitter InwonersPartij

Read More

Verkiezingen maart 2018

Beste bezoeker(s) van onze site,

Heeft u op ons gestemd, dan onze dank! Wij zullen ons ook in de komende 4 jaar maximaal inspannen in het belang van u en alle inwoners van onze stad.

Nu de definitieve uitslagen van de gemeenteraadsvergaderingen bekend zijn is een korte terugblik op de afgelopen maanden op zijn plaats.

Voorbereidingen
Een woord van dank gaat uit naar alle leden en niet leden, die zich de afgelopen maanden hebben ingespannen om informatie over de partij uit te dragen. Of het nu ging om de website, de sociale media, folders, posters, one-liners, bestellingen in China van een gadget of het verkiezingsprogramma, het maakt niet uit. Dank, dank, dank!!! Wij weten van elkaar dat er zoveel tijd werd ingestoken dat we van een huzarenstukje kunnen spreken. Vakantietijd of niet, weekend, zon- of feestdag het maakte niet uit. Eenieder was altijd beschikbaar en inzetbaar! Toppers, stuk voor stuk, nogmaals bedankt.

Kandidaat-raadsleden
In de voorbereiding naar 21 maart werd een kandidatenlijst opgesteld die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) werd goedgekeurd. Op deze lijst een aantal ervaren rotten en onze nieuwe lichting. In totaal maakten 13 kandidaten voor de InwonersPartij deel uit van deze verkiezingen.

Verkiezingsuitslag van 21 maart
Onze fractie –InwonersPartij Lelystad– gaat met 3 zetels deel uitmaken van de nieuwe raad. De raadsleden die met voorkeursstemmen zijn gekozen:

. Luc Baaten . Jeantiënne van der Hoek-Dubois . Fred Wilcke

Dat betekent dat wij helaas afscheid moeten nemen van Simon van Erk, Bart Visscher en Ank van Rijnsoever. Wij vinden dit erg jammer, maar de kiezer beslist, wordt er wel gezegd. Wij danken Ank, Bart en Simon oprecht voor al hun inspanningen van de afgelopen periode(n). Op dinsdag 27 maart wordt er in de raad van hen afscheid genomen en uiteraard zal bij de eerstvolgende ALV ook aandacht worden besteed aan hun inzet voor de fractie en de partij.

Op donderdag 29 maart worden de nieuwe raadsleden beëdigd.

Tot slot
Binnenkort zullen de coalitieonderhandelingen plaats gaan vinden. Zodra de eindresultaten bekend zijn zullen wij dit ook op deze website vermelden. Bovendien zal spoedig daarna de website weer terug worden gebracht in een website die de dagelijkse zaken toegankelijk maakt en daarmee de verkiezingen 2018 in het archief doet belanden.

Als lijsttrekker van de InwonersPartij wil ik u als inwoner, maar ook de gehele ‘ploeg’ om mij heen oprecht bedanken voor de inzet en steun in de afgelopen maanden. SAMEN, in VERTROUWEN en met RESPECT is ons credo, niet alleen in theorie maar ook in de praktijk.

Luc Baaten

Read More

Inzamelen restafval

Tijdens de laatste raadsvergadering van deze raad diende de InwonersPartij een  ‘MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG’  in mbt het onderwerp  ‘Keuze wijze van inzamelen restafval’.

Wij constateerden dat een eerder besluit van de raad mbt het schaalniveau voor het te leveren “maatwerk” te willen verlagen van wijk- naar buurtniveau momenteel bij de inventarisatie niet tot zijn recht komt. Wij wilden recht doen aan de onderling verschillende gebiedskenmerken en woonsituaties van de buurten binnen de wijken als het gaat om vuilinzameling.

Bij de nu gehanteerde indeling van de stad, werd onvoldoende rekening gehouden met de verscheidenheid aan kenmerken van de verschillende woonbuurten (woningtypen, woningdichtheid, inrichting).

Met onze motie is de basis nu:

  1. voor de interpretatie van de stemming over de twee inzamelingsvarianten, het resultaat van de stemming per woonbuurt leidend te laten zijn en zoveel mogelijk maatwerk voor de inwoners te realiseren;
  2. bij gestapelde woningbouw, de keus van de meerderheid van de betreffende bewoners uit te voeren (voor zover dat binnen de beschikbare ruimte mogelijk is);
  3. voorafgaand aan het geven van leverings- en/of realisatieopdrachten, de resultaten van de stemming per buurt en het daaraan gekoppelde voorstel voor de gekozen inzameling, aan de raad ter vaststelling aan te bieden;
  4. bij toepassing van ondergrondse afvalinzameling, te voorkomen dat afval naast de vulopeningen (moet) worden geplaatst, door te zorgen voor goed functionerende installaties en tijdig legen van volle opvangbakken;
 • te voorkomen dat grof huishoudelijk afval op straat belandt en daarbij te zoeken naar een goede mix van maatregelen, waar het gratis ophalen van grof huishoudelijk afval deel van uitmaakt.

Opmerking: Elk van de wijken/inzamelingsgebieden bevatten buurten die onderling sterk verschillen op het punt van woningtypen, woningdichtheid en inrichting. De door het college gekozen benadering om de wijken voor de variantkeuze niet onder te verdelen op buurtniveau, doet daardoor geen recht en ook niet aan de belangen van de inwoners van de verschillende woonbuurten.  De stemresultaten zijn beschikbaar tot op woningniveau. Deze kunnen daardoor eenvoudig aan de betreffende buurt worden gekoppeld. De verwachting is dat deze verbetering van de interpretatie van de meningpeiling, de acceptatie van de inwoners verstrekt.

Woordvoerder
Simon van Erk

Read More
Categorieën
Meest recente berichten

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten