Nieuws

MC Zuiderzee moet blijven

De problematiek rondom ziekenhuis MC Zuiderzee, met als voorlopig sluitstuk het faillissement, is de afgelopen week in onze stad ingeslagen als een bom. We kunnen rustig zeggen, dat de Lelystadse inwoners ongerust, maar ook boos zijn. Dat geldt uiteraard ook voor de politiek. In een extra raadsvergadering hebben alle partijen – niet een uitgezonderd – de handen ineengeslagen om te komen tot een gezamenlijke motie aan ‘Den Haag’, met de oproep om zo snel mogelijk in te grijpen en duidelijkheid te verschaffen. Ook al heeft de landelijke politiek de verantwoordelijkheid voor en bemoeienis met de zorg in ziekenhuizen op afstand gezet (‘uitbesteed’ aan zorgverzekeraars), de uitwassen die door falend inzicht en beleid in de afgelopen jaren zijn ontstaan, zijn nu dwingende noodzaak voor het zittende Kabinet om zich daarachter niet langer te verschuilen, maar ervoor te zorgen dat nu serieus gekeken wordt naar de crisissituatie en de hele zorgsector met de dubieuze marktwerking tegen het licht wordt gehouden. Een parlementaire enquête wordt door sommige politici nu al niet meer uitgesloten.

Voor aanstaande woensdag staat een debat in de Tweede Kamer gepland. Verlies van ons ziekenhuis mag niet en kan niet! Er is niet veel fantasie voor nodig om nu al te vrezen dat dit anders doden gaat kosten. Ons ziekenhuis MOET blijven, al dan niet in afgeslankte vorm, maar met wel essentiële functies. In het belang van inwoners die niet in staat zijn om naar andere ziekenhuizen te reizen, van de medisch specialisten en zeker ook van de verpleegkundigen en andere medewerkers. Het is te hopen, dat – voordat er zekerheid komt over de toekomst – niet alle capabele medewerkers wegvloeien naar omliggende ziekenhuizen, die nu al een deel van hun vacatures opgevuld zien worden met onze verpleegkundigen. Al valt dat wel te begrijpen, want ook zij hebben een gezin en moeten de kost verdienen en hebben zich jaar in, jaar uit, met hart en ziel gewijd aan de gezondheid van onze Lelystedelingen.

Het zou volgens ons overigens dapper zijn, als de bestuurders/eigenaren van MC Zuiderzee, die 10 jaar geleden een aantal miljoenen (ook van onze gemeente) kregen om het toen ook al in nood verkerende ziekenhuis te redden, zich de moeite en de fierheid zouden tonen om eens in een openbare gemeenteraadsvergadering uit te leggen hoe zij die miljoenen hebben aangewend voor die redding. Een kwestie van het oppakken van morele verantwoordelijkheid. De heer Sjoerd de Blok, die onlangs nog een optimistische toekomstvisie gaf tijdens een raadsvoorlichting, was daartoe waarschijnlijk als bliksemafleider aangesteld, want op dat moment wist men al dat dat optimistische scenario hoogst onwaarschijnlijk was. Er is intussen al wel door vakbonden een onderzoek naar de handel en wandel van bestuurders/eigenaren aangekondigd.
Officieel gaat onze gemeenteraad niet over MC Zuiderzee, maar we gaan wel over het welzijn en de veiligheid van onze inwoners en we kunnen dan ook niet anders dan zo hoog mogelijk inzetten op redding daarvan, samen met onze burgemeester die deze kluif de afgelopen week al met veel verve en gedrevenheid heeft opgepakt. MC Zuiderzee moet gewoon voor onze stad behouden blijven.
Uiteraard houden wij u onder meer via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Read More

Nieuw politiek seizoen

Zo, de zomervakantie is voorbij. Hopelijk kunt u terugkijken op een paar mooie vakantieweken. Afgelopen periode is voor de politiek het nieuwe seizoen weer begonnen. Onderstaand een aantal zaken die alweer in de belangstelling stonden of staan.

Zilte Zee, Zoete Dromen – Het Spektakel van Lelystad
Dit ‘spektakel’ werd eind juni in Het Zilverpark te Lelystad gehouden. De musical stond onder aanvoering van Lelykracht, een samenwerking van de Kubus, Flevomeer Bibliotheek, Welzijn en het Sportbedrijf. Zoals altijd verschilden de meningen. De een vond het een bijzonder spektakel en de ander niet, dat kan gebeuren.

Kaartverkoop
Wat opviel is de prijs van de toegangskaartjes van dit gesubsidieerde ‘spektakel’.

  • Try-out € 17,50
  • Première € 24,50
  • Voorstelling € 22,50.

Wij vonden en vinden dit bijzonder hoge bedragen. Bedragen die voor vele gezinnen als totaalbedrag nauwelijks/niet op te brengen zijn. Hetgeen ons met name gestoord heeft is het grote aantal kaartjes dat er ‘gratis’ (sponsoring of vanuit toegekende subsidie) werd verstrekt vanuit de samenwerkende organisaties. Er werden er zoveel uitgedeeld dat mensen hebben lopen leuren om van de ‘gratis’ kaartjes af te komen. Bij de behandeling van de subsidieverstrekkingen in de komende periode zullen wij hier dan ook kritisch rekening mee houden.

Motiemarkt
Binnenkort is er weer een motiemarkt die door de gemeenteraad wordt georganiseerd. U kunt hier uw idee bespreken, promoten en indienen. Wanneer uw idee wordt geadopteerd en later als ‘motie’ door de raad wordt aangenomen, dan wordt het idee ook uitgevoerd. Op de site lelystad.nl wordt uitgebreid ingegaan op de opzet van deze ‘markt’.

Groslijsten woningbouwprojecten
Voor de toekomstige uitgifte van gronden voor woningbouwprojecten wil de gemeente werken met vaste partners (Partnerselectie woningbouwprojecten). Dat betekent dat men gebruik wil gaan maken van ‘groslijsten’. Ogenschijnlijk is dit een collegebevoegdheid, maar wij zijn hier nog niet uit en zullen als InwonersPartij met name samen met de VVD (reeds nu 36 vragen gesteld aan het college) in de komende periode vwb dit onderwerp op gaan trekken.

Een aantal vragen die bij onze fractie opkomen zijn o.a.:
Is er een overgangstermijn; Hoe voorkom je dat partijen die regelmatig ‘pech’ hebben bij de loting onterecht minder kans krijgen; Waarom gebeurt e.e.a. niet in samenwerking met andere gemeenten in de polder; etc.( reeds nu 36 vragen gesteld)

Lelystad Next Level
Het doel van Lelystad Next Level is dat Lelystad zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad waarin alle inwoners meedoen, het onderwijs goed is en waarin je prettig woont. Een zelfbewuste, economisch dynamische stad.

In samenwerking met maatschappelijke en economische partners zal het programma (aanpak) worden uitgewerkt. Er wordt momenteel gewerkt aan 5 thematafels door de overheden, enkele experts en een aantal partners. Het gaat om de opbouw en uitvoering.

De thematafels zijn:
Sociaal sterk; Uitstekende woonmilieus; Natuur, toerisme en recreatie; Onderscheidend onderwijs en Next level economie.

De komende maanden zullen er diverse verdiepingsslagen worden gemaakt. U zult er ongetwijfeld veel van gaan horen.

Luc Baaten
Fractievoorzitter InwonersPartij

Read More

Zomerreces

Beste bezoeker van onze site,

Bedankt dat u belangstelling heeft voor onze site en daarmee ons raadswerk.

Afgelopen jaar is er ook weer behoorlijk hard gewerkt aan de afronding en invulling van zaken uit ons Raadsprogramma 2014-2018. Op de gemeentelijke site kon/kunt u in de Programmabegroting de vorderingen zien. Daarnaast hebben wij in de periode van de verkiezingen aandacht besteed aan hetgeen wij in de afgelopen raadsperiode als fractie en dus als InwonersPartij hebben bereikt. Op onze website is e.e.a. ook nog terug te vinden.

Dan de verkiezingsperiode. Veel werk en inspanning verricht door leden, bestuur en fractie. Ik heb daar al eerder aandacht aan besteed. Een huzarenstukje. De gemeentelijke uitkomst is u bekend. Meteen na de verkiezingen zijn de onderhandelingen gestart. De route met informateur en formateur heeft u uitgebreid in de media kunnen volgen. Het eindresultaat is een Raadsprogramma en de beëdiging van de wethouders. Voor ons, de InwonersPartij, gaat Ed Rentenaar als wethouder binnen het bestuur zich weer maximaal inspannen om allerlei zaken vanuit ons programma binnen het Raadsprogramma in het belang van u als inwoner te bewerkstelligen. En Jeantiënne, Fred en ik natuurlijk vanuit de raad.

Dat zal geen gemakkelijke klus worden aangezien de financiële mogelijkheden beperkt zijn. Het bericht in de krant dat wij meer dan euro zes (6) miljoen over zouden hebben gehouden geeft helaas een totaal verkeerd beeld. Was het maar waar. We hebben en krijgen o.a. te maken met de tekorten op de Jeugdzorg, kortingen op onze ICL-gelden en het wegvallen van de inkomsten vanuit de precariorechten. Gaat het dan niet goed met onze stad? Dat is een andere vraag. Ondanks dat we niet ruim in ons financiële jasje zitten is het nog steeds goed toeven in onze stad. En kunnen wij voor de toekomst nog steeds in positieve zin o.a. het wonen, werken en ons welzijn op een behoorlijk hoog niveau houden. Om beeld bij het geheel te krijgen verwijs ik u graag naar het Raadsprogramma dat ook via onze site is in te zien en over een aantal maanden de Programmabegroting 2019-2022 waarin diverse zaken verder worden uitgewerkt.

Beste bezoeker. Voor de politiek is het reces begonnen. Dit eindigt begin september. Wij hopen voor u dat u een aantal mooie vakantieweken tegemoet gaat. Doen wij als uw vertegenwoordigers niets meer tot september? Zo is dat niet. Ook wij proberen zeker een poosje meer tijd aan onze (privé-) omgeving te besteden en de accu weer op te laden voor het volgende politieke jaar. Daarnaast blijven we als fractie en wethouder wel degelijk in politiek-contact om begin september de draad weer op te kunnen pakken. Wij hopen dat u vanaf september ons weer blijft volgen.

Luc Baaten

Fractievoorzitter InwonersPartij

Read More
Categorieën
Meest recente berichten

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten