Geen categorie

Beste bezoeker van deze site,

Mede namens het bestuur en onze fractie deel ik u mede dat ons lid en tevens oud-bestuurslid Reinier Kalmijn is overleden. Wij zijn diep getroffen door dit bericht.

Wij wensen zijn partner en familieleden veel sterkte toe in deze verdrietige periode.

Fractievoorzitter
Luc Baaten

Read More

Tankstation Stationsweg 51

Tijdens de laatstgehouden raadsbijeenkomst op 4 december heeft de InwonersPartij, tav de vestiging van het tankstation Tango op de huidige locatie van de wasserette Stationsweg 51 omgeving onderdoorgang bij Kwik-Fit in het stadscentrum, o.a. het navolgende ingebracht:

…….. De InwonersPartij is niet blij.

Feitelijk een hamerstuk als het gaat om het kennis laten nemen van de raad mbt de verleende omgevingsvergunning voor Tango, Stationsweg 51.

Maar voor ons als InwonersPartij is dat te gemakkelijk.

Inhoudelijk mogen wij als fractie en raad namelijk, op de zijlijn, kennis nemen van het gegeven dat: ‘na onderzoek de aanvraag in overeenstemming blijkt te zijn met de geldende wet- en regelgeving, zodat er geen weigeringsgrond bestaat voor de omgevingsvergunning’.

Juridisch klopt dat misschien voorzitter, maar onbegrijpelijk, want wat is dan de waarde van in dit geval de op 3-7-2008 vastgestelde en voor zover wij konden nagaan nog steeds van kracht zijnde ‘Beleidsnota tankstations Lelystad’, waarin allerlei zaken zijn opgenomen om de stadsontwikkeling niet te verstoren?

En waarom hebben wij dan zoveel  moeite gedaan om het oude tankstation van v. Olst uit dat gebied te krijgen? Ik citeer: “De reden van deze verplaatsing is de stadsvernieuwing die de gemeente in het centrumgebied doorvoert”.

Nou voorzitter, terwijl wordt aangegeven het centrumgebied te willen mijden, zoeken we in dit geval juist ons stadsontwikkelingsgebied op.

Wij constateren als InwonersPartij voorzitter dat ten aanzien van het realiseren van het gewenste beleid, vastgesteld in 2008 tav tankstations in Lelystad, blijkbaar geen vervolgacties zijn uitgevoerd als het gaat om de aanpassing van het wettelijk ruimtelijk ordeningsinstrumentarium.  

Wij zijn dan ook van mening dat het vertrouwen in de organisatie hiermee erg op de proef wordt gesteld.

Op juridische gronden moeten!! wij dit voorstel blijkbaar accepteren maar het ligt ons bijzonder zwaar op de maag en wij nemen het de onderneming, die het tankstation Tango  gaat exploiteren, zeer kwalijk dat zij handig gebruik gaat maken van deze onbedoelde situatie in ons stadsontwikkelingsgebied dit ondanks de onderkende risico’s.

….. Wij doen een moreel beroep op de exploitant van Tango om af te zien van dit plan. En wel door hem te wijzen op het feit dat hij gebruikmaakt van een onbedoelde situatie. En het gegeven dat hij verder voorbijgaat aan de risico’s die niet alleen door ons als InwonersPartij en anderen maar ook door de brandweer Flevoland worden aangegeven als het gaat om een goede ruimtelijke inrichting van de drukke centrumstrook en het stationsgebied. De factoren die risico’s met zich meebrengen en worden onderkend zijn o.a. de navolgende:

  • Het beoogde tankstation in relatie tot het tracé waarop vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.
  • Het evenemententerrein Balkon Noord  en de risicovolle bevoorradingsmomenten van het tankstation.
  • Vanwege bepaalde risico’s de beperking van  de overige ruimtelijke ontwikkelingen van het gebied.

. En de druk vwb het aantal klanten op het omliggende wegennet. In combinatie met incidenten, bij een terugslag op de Stationsweg, zal dit leiden tot bereikbaarheidsproblemen voor het omliggende gebied.

……. De exploitant maakt gebruik van een onbedoelde mogelijkheid op basis van de wet- en regelgeving. Wij hopen dat hij zich dit realiseert en vanwege het maatschappelijk belang zijn verantwoordelijkheid alsnog neemt en geen gebruikmaakt van dit hiaat in onze gebiedsontwikkeling.

Of denkt de toekomstige exploitant zich bij een calamiteit of incident, terwijl hij de risico’s kent en dus bewust de risico’s accepteert, zich met een simpele verzekering in te kunnen dekken? ……….

Tot zover de gedane uitspraken tijdens de raadsbijeenkomst.

OPMERKINGEN: Juridisch kunnen wij dus geen kant op. De morele oproep richting exploitant blijft wat de InwonersPartij betreft overeind. En het college heeft toegezegd in ieder geval de huidige ‘Beleidsnota tankstations Lelystad uit 2008’ uiterlijk in de herfst van 2019 in heroverweging te nemen.

Read More

Nieuw politiek seizoen

Zo, de zomervakantie is voorbij. Hopelijk kunt u terugkijken op een paar mooie vakantieweken. Afgelopen periode is voor de politiek het nieuwe seizoen weer begonnen. Onderstaand een aantal zaken die alweer in de belangstelling stonden of staan.

Zilte Zee, Zoete Dromen – Het Spektakel van Lelystad
Dit ‘spektakel’ werd eind juni in Het Zilverpark te Lelystad gehouden. De musical stond onder aanvoering van Lelykracht, een samenwerking van de Kubus, Flevomeer Bibliotheek, Welzijn en het Sportbedrijf. Zoals altijd verschilden de meningen. De een vond het een bijzonder spektakel en de ander niet, dat kan gebeuren.

Kaartverkoop
Wat opviel is de prijs van de toegangskaartjes van dit gesubsidieerde ‘spektakel’.

  • Try-out € 17,50
  • Première € 24,50
  • Voorstelling € 22,50.

Wij vonden en vinden dit bijzonder hoge bedragen. Bedragen die voor vele gezinnen als totaalbedrag nauwelijks/niet op te brengen zijn. Hetgeen ons met name gestoord heeft is het grote aantal kaartjes dat er ‘gratis’ (sponsoring of vanuit toegekende subsidie) werd verstrekt vanuit de samenwerkende organisaties. Er werden er zoveel uitgedeeld dat mensen hebben lopen leuren om van de ‘gratis’ kaartjes af te komen. Bij de behandeling van de subsidieverstrekkingen in de komende periode zullen wij hier dan ook kritisch rekening mee houden.

Motiemarkt
Binnenkort is er weer een motiemarkt die door de gemeenteraad wordt georganiseerd. U kunt hier uw idee bespreken, promoten en indienen. Wanneer uw idee wordt geadopteerd en later als ‘motie’ door de raad wordt aangenomen, dan wordt het idee ook uitgevoerd. Op de site lelystad.nl wordt uitgebreid ingegaan op de opzet van deze ‘markt’.

Groslijsten woningbouwprojecten
Voor de toekomstige uitgifte van gronden voor woningbouwprojecten wil de gemeente werken met vaste partners (Partnerselectie woningbouwprojecten). Dat betekent dat men gebruik wil gaan maken van ‘groslijsten’. Ogenschijnlijk is dit een collegebevoegdheid, maar wij zijn hier nog niet uit en zullen als InwonersPartij met name samen met de VVD (reeds nu 36 vragen gesteld aan het college) in de komende periode vwb dit onderwerp op gaan trekken.

Een aantal vragen die bij onze fractie opkomen zijn o.a.:
Is er een overgangstermijn; Hoe voorkom je dat partijen die regelmatig ‘pech’ hebben bij de loting onterecht minder kans krijgen; Waarom gebeurt e.e.a. niet in samenwerking met andere gemeenten in de polder; etc.( reeds nu 36 vragen gesteld)

Lelystad Next Level
Het doel van Lelystad Next Level is dat Lelystad zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad waarin alle inwoners meedoen, het onderwijs goed is en waarin je prettig woont. Een zelfbewuste, economisch dynamische stad.

In samenwerking met maatschappelijke en economische partners zal het programma (aanpak) worden uitgewerkt. Er wordt momenteel gewerkt aan 5 thematafels door de overheden, enkele experts en een aantal partners. Het gaat om de opbouw en uitvoering.

De thematafels zijn:
Sociaal sterk; Uitstekende woonmilieus; Natuur, toerisme en recreatie; Onderscheidend onderwijs en Next level economie.

De komende maanden zullen er diverse verdiepingsslagen worden gemaakt. U zult er ongetwijfeld veel van gaan horen.

Luc Baaten
Fractievoorzitter InwonersPartij

Read More
Categorieën
Meest recente berichten

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten