Nieuws

Zomerreces

Beste bezoeker van onze site,

Bedankt dat u belangstelling heeft voor onze site en daarmee ons raadswerk.

Afgelopen jaar is er ook weer behoorlijk hard gewerkt aan de afronding en invulling van zaken uit ons Raadsprogramma 2014-2018. Op de gemeentelijke site kon/kunt u in de Programmabegroting de vorderingen zien. Daarnaast hebben wij in de periode van de verkiezingen aandacht besteed aan hetgeen wij in de afgelopen raadsperiode als fractie en dus als InwonersPartij hebben bereikt. Op onze website is e.e.a. ook nog terug te vinden.

Dan de verkiezingsperiode. Veel werk en inspanning verricht door leden, bestuur en fractie. Ik heb daar al eerder aandacht aan besteed. Een huzarenstukje. De gemeentelijke uitkomst is u bekend. Meteen na de verkiezingen zijn de onderhandelingen gestart. De route met informateur en formateur heeft u uitgebreid in de media kunnen volgen. Het eindresultaat is een Raadsprogramma en de beëdiging van de wethouders. Voor ons, de InwonersPartij, gaat Ed Rentenaar als wethouder binnen het bestuur zich weer maximaal inspannen om allerlei zaken vanuit ons programma binnen het Raadsprogramma in het belang van u als inwoner te bewerkstelligen. En Jeantiënne, Fred en ik natuurlijk vanuit de raad.

Dat zal geen gemakkelijke klus worden aangezien de financiële mogelijkheden beperkt zijn. Het bericht in de krant dat wij meer dan euro zes (6) miljoen over zouden hebben gehouden geeft helaas een totaal verkeerd beeld. Was het maar waar. We hebben en krijgen o.a. te maken met de tekorten op de Jeugdzorg, kortingen op onze ICL-gelden en het wegvallen van de inkomsten vanuit de precariorechten. Gaat het dan niet goed met onze stad? Dat is een andere vraag. Ondanks dat we niet ruim in ons financiële jasje zitten is het nog steeds goed toeven in onze stad. En kunnen wij voor de toekomst nog steeds in positieve zin o.a. het wonen, werken en ons welzijn op een behoorlijk hoog niveau houden. Om beeld bij het geheel te krijgen verwijs ik u graag naar het Raadsprogramma dat ook via onze site is in te zien en over een aantal maanden de Programmabegroting 2019-2022 waarin diverse zaken verder worden uitgewerkt.

Beste bezoeker. Voor de politiek is het reces begonnen. Dit eindigt begin september. Wij hopen voor u dat u een aantal mooie vakantieweken tegemoet gaat. Doen wij als uw vertegenwoordigers niets meer tot september? Zo is dat niet. Ook wij proberen zeker een poosje meer tijd aan onze (privé-) omgeving te besteden en de accu weer op te laden voor het volgende politieke jaar. Daarnaast blijven we als fractie en wethouder wel degelijk in politiek-contact om begin september de draad weer op te kunnen pakken. Wij hopen dat u vanaf september ons weer blijft volgen.

Luc Baaten

Fractievoorzitter InwonersPartij

Read More

Het nieuwe inzamelen van huisvuil

In de afgelopen periode hebben wij in diverse sessies met de raad gesproken over het nieuwe inzamelen van huisvuil. Binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden, ook vanwege onze contractafspraken met HVC te Alkmaar (onze huisvuilverwerker), wordt er nu gewerkt aan de uitrol van ondergrondse containers in de wijken.

Naar aanleiding van het raadsvoorstel hebben wij tijdens de behandeling in de raad een aantal zaken nogmaals belicht, zoals:

  • Het belang dat wij hechten aan een goede communicatie en informatie met de inwoners.
  • Aandacht voor het moment waarop de ondergrondse containers daadwerkelijk op locatie geplaatst gaan worden. Hier dienen de omwonenden maximaal bij betrokken te worden (exacte locatiekeuze).
  • Het belang van het tijdig ledigen van de containers en handhaving.
  • Het zo spoedig mogelijk invoeren van het gratis ophalen van grofvuil zoals wij in een eerdere motie van de InwonersPartij al aangaven.

Ook vroegen wij aandacht voor het benutten van eventueel gewenste tussentijdse aanpassingen. Liever een uitrol die qua fasering langer duurt dan kost wat kost binnen een bepaalde tijd dit project af te zien ronden.

Wij veranderden het  spreekwoord: “Bij twijfel niet inhalen”, naar: “Bij twijfel niet plaatsen”.

Tot slot gaven wij aan dat:

  • Wij het teleurstellend vinden dat volledige scheiding bij HVC op dit moment niet mogelijk is, maar naar verwachting wel over een aantal jaren. Daarom pleitten wij als InwonersPartij ervoor om voor containers te kiezen die op een later tijdstip ook voor het systeem van na-scheiding geschikt zijn en
  • Wij de komende periode dit huisvuil-project kritisch zullen blijven volgen.

 

Read More

Raadsbijeenkomst van 3 juli jl

Het belangrijkste agendapunt was het ja/nee uitbreiden van de school in het Karveel.

In de afgelopen raadsperiode werd door de raad een aantal kaders aan het college meegegeven als het gaat om huisvesting van het onderwijs. Het college heeft op basis van deze raadsopdracht in de afgelopen periode het nieuwe huisvestingsplan (IHP) uitgewerkt. Dat betekende geen nieuwbouw. Naar aanleiding van o.a. de aan- en opmerkingen vanuit omwonenden van de school in het Karveel heeft de raad de kaders (tussentijds) aangepast zodat nieuwbouw op de Zuigerplasdreef alsnog mogelijk wordt gemaakt.

Om deze wijziging in opstelling mogelijk te maken dienden wij mede met alle andere fracties in de raad een amendement in.

Onderstaand de bijdrage van de InwonersPartij:

Voorzitter,

Bij optie 1 in het Karveel heeft het college gewerkt vanuit de door de raad zelf meegegeven kaders. Maar voorzitter, de InwonersPartij kan ook goed leven met optie 2 want:

. we blijven financieel binnen het IHP;

. het onderwijsveld heeft met deze switch geen probleem;

. we komen het functioneren en welbevinden, van de leerlingen, in een moderne duurzame leeromgeving tegemoet en

. verder biedt het Lelystad de mogelijkheid om op de regiofunctie in te zetten en zich daarmee, ook als het om speciaal onderwijs gaat, te profileren.

Kortom, de InwonersPartij treedt als mede-indiener van het amendement op om dit IHP bij te stellen.”

Read More
Categorieën
Meest recente berichten

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten