Wonen en Onze wijken

Kamerverhuur

De InwonersPartij wil de hinder van kamerverhuur door huisjesmelkers aanpakken.’ Dit is één van onze speerpunten in het verkiezingsprogramma dat verder vorm kreeg in het huidige raadsprogramma. 
Het college heeft de afgelopen periode de handschoen opgepakt en nu, na vele voorbereidingen, met onmiddellijke ingang een maatregel afgekondigd waarbij er voorlopig geen nieuwe kamerverhuurpanden in de woonwijken worden toegestaan. Ook het splitsen van woningen wordt met deze maatregel niet meer toegestaan.
We zijn nu in afwachting van nieuw beleid en hopen dat zowel de illegaliteit van verhuur als de overlast in woonwijken in de toekomst wordt tegengegaan.
Fractie InwonersPartij
Read More

Excellent woongebied

Eind 2018 informeerde het college de gemeenteraad over de verkenning naar toekomstige excellente woongebieden in Lelystad. De ontwikkeling past binnen de ruimtelijke kaders die aan het college werden meegegeven. Om nu verder aan de slag te kunnen stelt het college de gemeenteraad voor om 100-150 woningen op de locatie Noordzoom als eerste te verkennen als locatie voor Excellent Wonen.
Onze fractie stelt zich voor dit moment kritisch op voor wat betreft dit collegevoorstel. En dat wordt met name ingegeven vanwege de huidige nog beschikbare en niet afgemaakte woongebieden. Hierbij valt te denken aan o.a. Warande en de Schoener.
Ook zijn wij van mening dat je door het ‘omkatten’ van gebieden excellent wonen kunt realiseren. Denk hierbij aan het groen, zoals bomen en planten naar het gebied toebrengen. Gebieden die hier voor in aanmerking komen zijn o.a. de nog vrij liggende woongebieden in bijvoorbeeld de ‘kop’ van Warande ter hoogte van Havendiep en het Hollandse Hout. Maar ook het nu open gebied tussen de gevangenis en de eerste bebouwing van Warende.
Met name dit ‘omkatten’ willen wij bij het college onder de aandacht brengen.
Bezoek aan het gebied Noordzoom
De InwonersPartij heeft het college verzocht om op locatie het beoogd Excellent Woongebied aan te wijzen en dus te ‘beleven’. Dit om ter plekke een indruk te krijgen van hetgeen het college nu daadwerkelijk wil gaan onderzoeken. Het college is hiertoe bereid gebleken. Dit resulteert in een bezoek op zaterdag 30 maart a.s. aan het gebied Noordzoom.
Het ligt in de bedoeling dat ook overige fracties en inwoners zich aansluiten bij deze ‘verkenning’ op locatie.
Eventueel voor meer informatie kunt u bellen met het raadslid Jeantiënne van der Hoek-Dubois mobiel 0634872291.
Fractie InwonersPartij
Read More

Programmabegroting en meerjarenraming

Afgelopen dinsdag hebben de fracties hun beschouwingen gehouden. Onderstaand een paar zaken uit onze bijdrage.

Algemeen:

De begroting omvat ca € 254,5 miljoen waarvan ca € 110 miljoen aan lasten binnen het sociaal domein. En posten waar ALLE inwoners van Lelystad mee te maken hebben ca € 104 miljoen. Wij zien dit als een onbalans.

  • Wij  verwachten van het college dan ook, mede gelet op de reeds genomen preventieve maatregelen en ook nu weer grote financiële inspanningen, zichtbare resultaten in de komende periode binnen met name het sociaal domein.

Huisvesting:

Specifiek aandacht blijven wij vragen voor:

  • Het structureel en intensief blijven controleren om een markt van ‘huisjesmelkers’ te voorkomen;
  • Wanneer illegale huur en verhuur wordt geconstateerd geen alternatieve huisvesting/woonruimte wordt geboden.
  • Terughoudend wordt opgetreden met vergunningverlening aan huizenbezitters  om gezinswoningen om te mogen bouwen voor kamerverhuur.

Migratie:

Uit eigen beweging voerde de Nationale Ombudsman een onderzoek uit met betrekking tot inburgering.

Dit ‘ik vind het‘ stuk, zoals wij dat willen noemen, doet naar onze mening afbreuk aan de inspanningen die in Lelystad al worden gepleegd. Daar waar de ombudsman het noodzakelijk acht dat de overheid een aantal door hem, opgesomde uitgangspunten centraal stelt in haar handelen, kunnen en willen wij als fractie InwonersPartij dat samen met het college van B&W en deze Raad zelf wel beoordelen.

Gesubsidieerde instellingen

  • Te lezen valt dat de grote gesubsidieerde culturele instellingen veel moeite hebben om de reeks taakstellingen op de subsidies volledig te realiseren.

Maar waar de pijn dan werkelijk zou komen te zitten kunnen wij nergens lezen. * Want waar ligt dan die kritische grens van de bedrijfsvoering?

  • Welke maatschappelijke output loopt dan gevaar?
  • Hoe ernstig zou een beperking van activiteiten dan wel zijn?
  • Waar zouden die tegenvallers dan uit kunnen bestaan?

Zomaar een opsomming van een aantal onbeantwoorde vragen waar wij graag antwoord op zouden willen hebben van het college.

  • Wij hebben het idee dat er steeds meer ‘een grijs gebied’ wordt opgezocht door de grote gesubsidieerde instellingen. Wat door ondernemers in de stad gedaan kan worden, daar moeten gesubsidieerde instellingen volgens de InwonersPartij bij wegblijven.

Zo is het publiek belang bij bijvoorbeeld het Sportbedrijf Lelystad ‘Beheer en verhuur van sportaccommodaties en organisatie van diverse sportstimuleringsactiviteiten’.

Maar toch zien we een gigantische verbouwing, met bij de gemeente geleend geld bij de Koploper, om verhuur mogelijk te kunnen maken voor een ongebruikelijke periode in de zakenwereld van 15 jaren in de fitness- en fysiotherapiesfeer. Dit is feitelijk toch gezondheidszorg waar diverse ondernemers ook al actief in zijn? Wij zien dit dan ook als het niet voldoen aan de eerder genoemde doelstelling van het Sportbedrijf. Wij vinden namelijk nergens verhuur aan gezondheidscentra als doelstelling terug.

Wij hadden het in het begin over ‘grijs gebied’.  Welnu de InwonersPartij zal in de komende periode de gesubsidieerde instellingen zeer kritisch blijven volgen en het college telkenmale bevragen wanneer wij daar aanleiding toe te zien.

  • Voor nu de vraag of het college deze situatie met en bij de Koploper aan ons als fractie en raad op korte termijn zou willen verduidelijken en ook een toets op de andere gesubsidieerde instellingen wil uitvoeren.

 

Read More
Categorieën
Meest recente berichten

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten