Programmabegroting en meerjarenraming

Afgelopen dinsdag hebben de fracties hun beschouwingen gehouden. Onderstaand een paar zaken uit onze bijdrage.

Algemeen:

De begroting omvat ca € 254,5 miljoen waarvan ca € 110 miljoen aan lasten binnen het sociaal domein. En posten waar ALLE inwoners van Lelystad mee te maken hebben ca € 104 miljoen. Wij zien dit als een onbalans.

 • Wij  verwachten van het college dan ook, mede gelet op de reeds genomen preventieve maatregelen en ook nu weer grote financiële inspanningen, zichtbare resultaten in de komende periode binnen met name het sociaal domein.

Huisvesting:

Specifiek aandacht blijven wij vragen voor:

 • Het structureel en intensief blijven controleren om een markt van ‘huisjesmelkers’ te voorkomen;
 • Wanneer illegale huur en verhuur wordt geconstateerd geen alternatieve huisvesting/woonruimte wordt geboden.
 • Terughoudend wordt opgetreden met vergunningverlening aan huizenbezitters  om gezinswoningen om te mogen bouwen voor kamerverhuur.

Migratie:

Uit eigen beweging voerde de Nationale Ombudsman een onderzoek uit met betrekking tot inburgering.

Dit ‘ik vind het‘ stuk, zoals wij dat willen noemen, doet naar onze mening afbreuk aan de inspanningen die in Lelystad al worden gepleegd. Daar waar de ombudsman het noodzakelijk acht dat de overheid een aantal door hem, opgesomde uitgangspunten centraal stelt in haar handelen, kunnen en willen wij als fractie InwonersPartij dat samen met het college van B&W en deze Raad zelf wel beoordelen.

Gesubsidieerde instellingen

 • Te lezen valt dat de grote gesubsidieerde culturele instellingen veel moeite hebben om de reeks taakstellingen op de subsidies volledig te realiseren.

Maar waar de pijn dan werkelijk zou komen te zitten kunnen wij nergens lezen. * Want waar ligt dan die kritische grens van de bedrijfsvoering?

 • Welke maatschappelijke output loopt dan gevaar?
 • Hoe ernstig zou een beperking van activiteiten dan wel zijn?
 • Waar zouden die tegenvallers dan uit kunnen bestaan?

Zomaar een opsomming van een aantal onbeantwoorde vragen waar wij graag antwoord op zouden willen hebben van het college.

 • Wij hebben het idee dat er steeds meer ‘een grijs gebied’ wordt opgezocht door de grote gesubsidieerde instellingen. Wat door ondernemers in de stad gedaan kan worden, daar moeten gesubsidieerde instellingen volgens de InwonersPartij bij wegblijven.

Zo is het publiek belang bij bijvoorbeeld het Sportbedrijf Lelystad ‘Beheer en verhuur van sportaccommodaties en organisatie van diverse sportstimuleringsactiviteiten’.

Maar toch zien we een gigantische verbouwing, met bij de gemeente geleend geld bij de Koploper, om verhuur mogelijk te kunnen maken voor een ongebruikelijke periode in de zakenwereld van 15 jaren in de fitness- en fysiotherapiesfeer. Dit is feitelijk toch gezondheidszorg waar diverse ondernemers ook al actief in zijn? Wij zien dit dan ook als het niet voldoen aan de eerder genoemde doelstelling van het Sportbedrijf. Wij vinden namelijk nergens verhuur aan gezondheidscentra als doelstelling terug.

Wij hadden het in het begin over ‘grijs gebied’.  Welnu de InwonersPartij zal in de komende periode de gesubsidieerde instellingen zeer kritisch blijven volgen en het college telkenmale bevragen wanneer wij daar aanleiding toe te zien.

 • Voor nu de vraag of het college deze situatie met en bij de Koploper aan ons als fractie en raad op korte termijn zou willen verduidelijken en ook een toets op de andere gesubsidieerde instellingen wil uitvoeren.

 

Read More

Voorrangspositie statushouders

Wij hebben tijdens de raadsvergadering van 6 november 2018 samen met de mede-indieners VVD, PVV, Leefbaar Lelystad, Forum voor de Ouderen, Lelystads Belang en Lokaal Lelystad een motie ingediend inzake de voorrangspositie van asielzoekers met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd, bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

Door een wetswijziging zijn gemeenten niet meer verplicht automatisch voorrang te verlenen aan statushouders bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Door de toepassing van deze nieuwe wetgeving wordt deze ongelijkheid in behandeling tenietgedaan. Wij hebben het college dan ook opgedragen niet meer automatisch voorrang te verlenen aan statushouders bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

De voorrangspositie valt niet uit te leggen aan inwoners van Lelystad die in bepaalde gevallen, vanuit een niet gewenste woonpositie, langdurig wachten op de toewijzing van een sociale huurwoning. De voorkeursbehandeling van de statushouders leidt tot onvrede bij andere woningzoekenden.

Deze ongelijkheid in behandeling valt voor ons en de mede-indieners niet te rechtvaardigen. Vandaar dat wij deze motie ingediend hebben en het college opgedragen hebben niet meer automatisch voorrang te verlenen aan statushouders bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Wij zijn zeer blij dat deze motie tijdens de raadsvergadering van 6 november 2018 aangenomen is.

Fractie InwonersPartij

Read More

Het nieuwe inzamelen van huisvuil

In de afgelopen periode hebben wij in diverse sessies met de raad gesproken over het nieuwe inzamelen van huisvuil. Binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden, ook vanwege onze contractafspraken met HVC te Alkmaar (onze huisvuilverwerker), wordt er nu gewerkt aan de uitrol van ondergrondse containers in de wijken.

Naar aanleiding van het raadsvoorstel hebben wij tijdens de behandeling in de raad een aantal zaken nogmaals belicht, zoals:

 • Het belang dat wij hechten aan een goede communicatie en informatie met de inwoners.
 • Aandacht voor het moment waarop de ondergrondse containers daadwerkelijk op locatie geplaatst gaan worden. Hier dienen de omwonenden maximaal bij betrokken te worden (exacte locatiekeuze).
 • Het belang van het tijdig ledigen van de containers en handhaving.
 • Het zo spoedig mogelijk invoeren van het gratis ophalen van grofvuil zoals wij in een eerdere motie van de InwonersPartij al aangaven.

Ook vroegen wij aandacht voor het benutten van eventueel gewenste tussentijdse aanpassingen. Liever een uitrol die qua fasering langer duurt dan kost wat kost binnen een bepaalde tijd dit project af te zien ronden.

Wij veranderden het  spreekwoord: “Bij twijfel niet inhalen”, naar: “Bij twijfel niet plaatsen”.

Tot slot gaven wij aan dat:

 • Wij het teleurstellend vinden dat volledige scheiding bij HVC op dit moment niet mogelijk is, maar naar verwachting wel over een aantal jaren. Daarom pleitten wij als InwonersPartij ervoor om voor containers te kiezen die op een later tijdstip ook voor het systeem van na-scheiding geschikt zijn en
 • Wij de komende periode dit huisvuil-project kritisch zullen blijven volgen.

 

Read More
Categorieën
Meest recente berichten

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten