In het voorjaar stelde de InwonersPartij vragen over het handhavingsbeleid betreffende de wrakken en verwaarloosde boten in vooral het Gelderse Diep en Larservaart. Meerdere pleziervaartuigen verkeren namelijk in een staat welke het aanzien van onze stad aantast en een ergernis voor omwonenden met zich meebrengt.

Bij de beantwoording van onze vragen deed het college de toezegging om een aantal wrakken en verwaarloosde boten te verwijderen en tot striktere handhaving over te gaan.

De huidige stand van zaken.

Er zijn nu 32 ‘pleziervaartuigen’ waarvan de eigenaren binnen 13 weken dit vaartuig weggehaald moeten hebben. Doen zij dit niet dan worden ze door de gemeente alsnog weggesleept en de kosten op de eigenaar verhaald. Zo zal het aanzien van onze stad rondom het Gelderse Diep en Larservaart, mede door de door ons gestelde vragen, voor het einde van dit jaar er heel anders uitzien.

Fred Wilcke
Raadslid