Zo, de zomervakantie is voorbij. Hopelijk kunt u terugkijken op een paar mooie vakantieweken. Afgelopen periode is voor de politiek het nieuwe seizoen weer begonnen. Onderstaand een aantal zaken die alweer in de belangstelling stonden of staan.

Zilte Zee, Zoete Dromen – Het Spektakel van Lelystad
Dit ‘spektakel’ werd eind juni in Het Zilverpark te Lelystad gehouden. De musical stond onder aanvoering van Lelykracht, een samenwerking van de Kubus, Flevomeer Bibliotheek, Welzijn en het Sportbedrijf. Zoals altijd verschilden de meningen. De een vond het een bijzonder spektakel en de ander niet, dat kan gebeuren.

Kaartverkoop
Wat opviel is de prijs van de toegangskaartjes van dit gesubsidieerde ‘spektakel’.

  • Try-out € 17,50
  • Première € 24,50
  • Voorstelling € 22,50.

Wij vonden en vinden dit bijzonder hoge bedragen. Bedragen die voor vele gezinnen als totaalbedrag nauwelijks/niet op te brengen zijn. Hetgeen ons met name gestoord heeft is het grote aantal kaartjes dat er ‘gratis’ (sponsoring of vanuit toegekende subsidie) werd verstrekt vanuit de samenwerkende organisaties. Er werden er zoveel uitgedeeld dat mensen hebben lopen leuren om van de ‘gratis’ kaartjes af te komen. Bij de behandeling van de subsidieverstrekkingen in de komende periode zullen wij hier dan ook kritisch rekening mee houden.

Motiemarkt
Binnenkort is er weer een motiemarkt die door de gemeenteraad wordt georganiseerd. U kunt hier uw idee bespreken, promoten en indienen. Wanneer uw idee wordt geadopteerd en later als ‘motie’ door de raad wordt aangenomen, dan wordt het idee ook uitgevoerd. Op de site lelystad.nl wordt uitgebreid ingegaan op de opzet van deze ‘markt’.

Groslijsten woningbouwprojecten
Voor de toekomstige uitgifte van gronden voor woningbouwprojecten wil de gemeente werken met vaste partners (Partnerselectie woningbouwprojecten). Dat betekent dat men gebruik wil gaan maken van ‘groslijsten’. Ogenschijnlijk is dit een collegebevoegdheid, maar wij zijn hier nog niet uit en zullen als InwonersPartij met name samen met de VVD (reeds nu 36 vragen gesteld aan het college) in de komende periode vwb dit onderwerp op gaan trekken.

Een aantal vragen die bij onze fractie opkomen zijn o.a.:
Is er een overgangstermijn; Hoe voorkom je dat partijen die regelmatig ‘pech’ hebben bij de loting onterecht minder kans krijgen; Waarom gebeurt e.e.a. niet in samenwerking met andere gemeenten in de polder; etc.( reeds nu 36 vragen gesteld)

Lelystad Next Level
Het doel van Lelystad Next Level is dat Lelystad zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad waarin alle inwoners meedoen, het onderwijs goed is en waarin je prettig woont. Een zelfbewuste, economisch dynamische stad.

In samenwerking met maatschappelijke en economische partners zal het programma (aanpak) worden uitgewerkt. Er wordt momenteel gewerkt aan 5 thematafels door de overheden, enkele experts en een aantal partners. Het gaat om de opbouw en uitvoering.

De thematafels zijn:
Sociaal sterk; Uitstekende woonmilieus; Natuur, toerisme en recreatie; Onderscheidend onderwijs en Next level economie.

De komende maanden zullen er diverse verdiepingsslagen worden gemaakt. U zult er ongetwijfeld veel van gaan horen.

Luc Baaten
Fractievoorzitter InwonersPartij