De InwonersPartij wil de hinder van kamerverhuur door huisjesmelkers aanpakken.’ Dit is één van onze speerpunten in het verkiezingsprogramma dat verder vorm kreeg in het huidige raadsprogramma. 

Het college heeft de afgelopen periode de handschoen opgepakt en nu, na vele voorbereidingen, met onmiddellijke ingang een maatregel afgekondigd waarbij er voorlopig geen nieuwe kamerverhuurpanden in de woonwijken worden toegestaan. Ook het splitsen van woningen wordt met deze maatregel niet meer toegestaan.
We zijn nu in afwachting van nieuw beleid en hopen dat zowel de illegaliteit van verhuur als de overlast in woonwijken in de toekomst wordt tegengegaan.
Fractie InwonersPartij