In de afgelopen periode hebben wij in diverse sessies met de raad gesproken over het nieuwe inzamelen van huisvuil. Binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden, ook vanwege onze contractafspraken met HVC te Alkmaar (onze huisvuilverwerker), wordt er nu gewerkt aan de uitrol van ondergrondse containers in de wijken.

Naar aanleiding van het raadsvoorstel hebben wij tijdens de behandeling in de raad een aantal zaken nogmaals belicht, zoals:

  • Het belang dat wij hechten aan een goede communicatie en informatie met de inwoners.
  • Aandacht voor het moment waarop de ondergrondse containers daadwerkelijk op locatie geplaatst gaan worden. Hier dienen de omwonenden maximaal bij betrokken te worden (exacte locatiekeuze).
  • Het belang van het tijdig ledigen van de containers en handhaving.
  • Het zo spoedig mogelijk invoeren van het gratis ophalen van grofvuil zoals wij in een eerdere motie van de InwonersPartij al aangaven.

Ook vroegen wij aandacht voor het benutten van eventueel gewenste tussentijdse aanpassingen. Liever een uitrol die qua fasering langer duurt dan kost wat kost binnen een bepaalde tijd dit project af te zien ronden.

Wij veranderden het  spreekwoord: “Bij twijfel niet inhalen”, naar: “Bij twijfel niet plaatsen”.

Tot slot gaven wij aan dat:

  • Wij het teleurstellend vinden dat volledige scheiding bij HVC op dit moment niet mogelijk is, maar naar verwachting wel over een aantal jaren. Daarom pleitten wij als InwonersPartij ervoor om voor containers te kiezen die op een later tijdstip ook voor het systeem van na-scheiding geschikt zijn en
  • Wij de komende periode dit huisvuil-project kritisch zullen blijven volgen.