Het belangrijkste agendapunt was het ja/nee uitbreiden van de school in het Karveel.

In de afgelopen raadsperiode werd door de raad een aantal kaders aan het college meegegeven als het gaat om huisvesting van het onderwijs. Het college heeft op basis van deze raadsopdracht in de afgelopen periode het nieuwe huisvestingsplan (IHP) uitgewerkt. Dat betekende geen nieuwbouw. Naar aanleiding van o.a. de aan- en opmerkingen vanuit omwonenden van de school in het Karveel heeft de raad de kaders (tussentijds) aangepast zodat nieuwbouw op de Zuigerplasdreef alsnog mogelijk wordt gemaakt.

Om deze wijziging in opstelling mogelijk te maken dienden wij mede met alle andere fracties in de raad een amendement in.

Onderstaand de bijdrage van de InwonersPartij:

Voorzitter,

Bij optie 1 in het Karveel heeft het college gewerkt vanuit de door de raad zelf meegegeven kaders. Maar voorzitter, de InwonersPartij kan ook goed leven met optie 2 want:

. we blijven financieel binnen het IHP;

. het onderwijsveld heeft met deze switch geen probleem;

. we komen het functioneren en welbevinden, van de leerlingen, in een moderne duurzame leeromgeving tegemoet en

. verder biedt het Lelystad de mogelijkheid om op de regiofunctie in te zetten en zich daarmee, ook als het om speciaal onderwijs gaat, te profileren.

Kortom, de InwonersPartij treedt als mede-indiener van het amendement op om dit IHP bij te stellen.”