Overhandiging Watervogeltellingrapport 2014-2018
Bron: Gemeente Lelystad

De KNNV-Lelystad Vereniging voor veldbiologie heeft op 20 februari haar rapport over de watervogeltelling 2014-2018 aan wethouder Ed Rentenaar (InwonersPartij) en heemraad Jan Nieuwenhuis overhandigd. De Vereniging voor Veldbiologie (KNNV-Lelystad) heeft de afgelopen 5 jaar ’s winters de watervogels in de stad geteld. Zo’n dertig leden telden in hun wijk in het tweede weekend van januari op onder andere aanwezige meerkoeten, wilde eenden, waterhoentjes en aalscholvers. Doel was vooral om het belang van stadwateren aan te tonen.

Samenwerking gemeente en waterschap
Wethouder Ed Rentenaar: “De natuurwaarden van het water zijn zowel voor de gemeente als het waterschap van groot belang. In 2001 is dit al vastgelegd in het Lelystads waterplan. Door de watervogels te monitoren is de voor of achteruitgang goed waar te nemen, vooral bij wat kritischere soorten, zoals het waterhoentje. Het beheer van het water is in handen van het waterschap en het grootste deel van de oevers is in beheer bij de gemeente. Een goede samenwerking is daarom van groot belang voor een goed (natuur)beheer.”

Duurzame OV-verbinding Lelystad Airport
Bron: Gemeente Lelystad

De provincie Lelystad heeft aan vervoerder Arriva de opdracht gegund om de komende jaren de busverbinding tussen station Lelystad Centrum en Lelystad Airport te verzorgen. Het gaat om een rechtstreekse verbinding tussen het station en de nieuwe terminal van de luchthaven. Deze busverbinding zal worden uitgevoerd door volledig elektrische bussen. O.a. wethouder van Lelystad Ed Rentenaar (InwonersPartij), nam alvast een elektrische bus om de route te verkennen.

Goed bereikbaar
Wethouder Ed Rentenaar: “De gemeente Lelystad onderkent het belang van Lelystad Airport als nationale luchthaven. Voor de toekomstige reizigers moet deze goed bereikbaar zijn; vooral ook met het openbaar vervoer als bijdrage aan een zo duurzaam mogelijke samenleving. De gemeente Lelystad staat aan de lat daarvoor de nodige randvoorwaarden te scheppen. Dat doen we samen met partijen als de provincie, de luchthaven en in dit geval de betrokken busmaatschappij. De Airport Express brengt straks de reiziger in 12 minuten van Lelystad Centrum naar de luchthaven en vice versa. Om een goede doorstroming van zowel de bus als van het overige verkeer te waarborgen, gaan we nog de nodige maatregelen treffen, zoals een vrije busbaan door het centrum en een nieuwe halte vlakbij uitgang NS-station. Onze gezamenlijke planning houdt rekening met de start van de Airport Express per 1 april. Wij zorgen ervoor dat we dan klaar zijn.”

Delegatie uit Zuid-Korea bezoekt Lelystad
Bron: Gemeente Lelystad

Vrijdag 1 maart 2019 verwelkomde wethouder Ed Rentenaar (InwonersPartij) een delegatie uit Zuid-Korea in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. De delegatie liet zich onder andere informeren over de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning, zoals wij in Nederland kennen, is zelfs in modern land als Zuid-Korea een unicum.

Bezoek aan Nederland
Nederland staat voor de Koreanen hoog op de lijst van landen die de zorg goed geregeld heeft. Vandaar het bezoek aan de gemeente Lelystad. De hier opgedane kennis, zal meegenomen worden in het ontwikkelen van nieuw zorgbeleid in Zuid-Korea.

Realisatie ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad’ stap dichterbij
Bron: Gemeente Lelystad

Gemeente Lelystad, Staatsbosbeheer en provincie Flevoland werken samen aan de realisatie van ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad’. Om deze poort te realiseren tekenden de partners op 13 maart 2019 een convenant waarin staat hoe zij samenwerken, waar aan, en met welk budget. Dit voorjaar starten de partners met een vijftal projecten en activiteiten, waarvoor zij gezamenlijk zes miljoen euro beschikbaar stellen. De realisatie van het nieuwe entreegebied van Nationaal Park Nieuwland komt daarmee een stap dichterbij.

“Er liggen hier mooie kansen voor toerisme en recreatie, werkgelegenheid en economische ontwikkelingen. Samen met Staatbosbeheer en provincie Flevoland, en in afstemming met gemeente Almere, willen we samen werken aan het vergroten van de beleefbaarheid van de Oostvaardersplassen in combinatie met de realisatie van ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad”, aldus wethouder Ed Rentenaar (InwonersPartij) over de nieuwe mogelijkheden voor natuurbeleving.