De nieuwe coalitie in Lelystad bestaat uit de fracties van VVD, Leefbaar Lelystad, InwonersPartij, SP en Mooi Lelystad/Forum voor de Ouderen. Zij gaan aan de slag met het bestaande Raadsprogramma als leidraad. Zoals eerder bekendgemaakt willen deze partijen samen de verantwoordelijkheid nemen voor het dagelijks bestuur van de stad. Onder de zware omstandigheden waarin Lelystad verkeert, wensen deze partijen nadrukkelijk met de gehele raad en het college op te trekken in de opgave waar de stad voor staat.

Wethouders

Inmiddels zijn de meeste namen voor het nieuwe college bekend. Namens de VVD is dat de zittende wethouder Janneke Sparreboom. Daarnaast worden Jack Schoone (Leefbaar Lelystad), Luc Baaten (InwonersPartij) en Madelon van Noort (Mooi Lelystad en Forum voor de Ouderen) voorgedragen om in het college plaats te nemen. De benoeming van de nieuwe wethouders zal plaatsvinden op zaterdag 4 juli.In verband met het onlangs onverwachte overlijden van wethouder John van den Heuvel zal er namens de SP op dit moment geen installatie van een wethouder plaatsvinden.

Bron: Gemeente Lelystad