Beste bezoeker van onze site,

Bedankt dat u belangstelling heeft voor onze site en daarmee ons raadswerk.

Afgelopen jaar is er ook weer behoorlijk hard gewerkt aan de afronding en invulling van zaken uit ons Raadsprogramma 2014-2018. Op de gemeentelijke site kon/kunt u in de Programmabegroting de vorderingen zien. Daarnaast hebben wij in de periode van de verkiezingen aandacht besteed aan hetgeen wij in de afgelopen raadsperiode als fractie en dus als InwonersPartij hebben bereikt. Op onze website is e.e.a. ook nog terug te vinden.

Dan de verkiezingsperiode. Veel werk en inspanning verricht door leden, bestuur en fractie. Ik heb daar al eerder aandacht aan besteed. Een huzarenstukje. De gemeentelijke uitkomst is u bekend. Meteen na de verkiezingen zijn de onderhandelingen gestart. De route met informateur en formateur heeft u uitgebreid in de media kunnen volgen. Het eindresultaat is een Raadsprogramma en de beëdiging van de wethouders. Voor ons, de InwonersPartij, gaat Ed Rentenaar als wethouder binnen het bestuur zich weer maximaal inspannen om allerlei zaken vanuit ons programma binnen het Raadsprogramma in het belang van u als inwoner te bewerkstelligen. En Jeantiënne, Fred en ik natuurlijk vanuit de raad.

Dat zal geen gemakkelijke klus worden aangezien de financiële mogelijkheden beperkt zijn. Het bericht in de krant dat wij meer dan euro zes (6) miljoen over zouden hebben gehouden geeft helaas een totaal verkeerd beeld. Was het maar waar. We hebben en krijgen o.a. te maken met de tekorten op de Jeugdzorg, kortingen op onze ICL-gelden en het wegvallen van de inkomsten vanuit de precariorechten. Gaat het dan niet goed met onze stad? Dat is een andere vraag. Ondanks dat we niet ruim in ons financiële jasje zitten is het nog steeds goed toeven in onze stad. En kunnen wij voor de toekomst nog steeds in positieve zin o.a. het wonen, werken en ons welzijn op een behoorlijk hoog niveau houden. Om beeld bij het geheel te krijgen verwijs ik u graag naar het Raadsprogramma dat ook via onze site is in te zien en over een aantal maanden de Programmabegroting 2019-2022 waarin diverse zaken verder worden uitgewerkt.

Beste bezoeker. Voor de politiek is het reces begonnen. Dit eindigt begin september. Wij hopen voor u dat u een aantal mooie vakantieweken tegemoet gaat. Doen wij als uw vertegenwoordigers niets meer tot september? Zo is dat niet. Ook wij proberen zeker een poosje meer tijd aan onze (privé-) omgeving te besteden en de accu weer op te laden voor het volgende politieke jaar. Daarnaast blijven we als fractie en wethouder wel degelijk in politiek-contact om begin september de draad weer op te kunnen pakken. Wij hopen dat u vanaf september ons weer blijft volgen.

Luc Baaten

Fractievoorzitter InwonersPartij