Wij hebben tijdens de raadsvergadering van 6 november 2018 samen met de mede-indieners VVD, PVV, Leefbaar Lelystad, Forum voor de Ouderen, Lelystads Belang en Lokaal Lelystad een motie ingediend inzake de voorrangspositie van asielzoekers met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd, bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

Door een wetswijziging zijn gemeenten niet meer verplicht automatisch voorrang te verlenen aan statushouders bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Door de toepassing van deze nieuwe wetgeving wordt deze ongelijkheid in behandeling tenietgedaan. Wij hebben het college dan ook opgedragen niet meer automatisch voorrang te verlenen aan statushouders bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

De voorrangspositie valt niet uit te leggen aan inwoners van Lelystad die in bepaalde gevallen, vanuit een niet gewenste woonpositie, langdurig wachten op de toewijzing van een sociale huurwoning. De voorkeursbehandeling van de statushouders leidt tot onvrede bij andere woningzoekenden.

Deze ongelijkheid in behandeling valt voor ons en de mede-indieners niet te rechtvaardigen. Vandaar dat wij deze motie ingediend hebben en het college opgedragen hebben niet meer automatisch voorrang te verlenen aan statushouders bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Wij zijn zeer blij dat deze motie tijdens de raadsvergadering van 6 november 2018 aangenomen is.

Fractie InwonersPartij