Integrale tekst uitgesproken op dinsdag 15 september

Voorzitter,

Wij willen geen schijnoplossingen.

Wij verwachten een doordacht en haalbaar plan vanuit het college dat niet alleen recht doet aan humanitaire opvattingen, maar tevens rekening houdt met de sociaal maatschappelijke en financiële situatie van onze stad.

Want voorzitter, het is toch zo dat:

  • Van de iets meer dan 30.000 gezinnen hier in Lelystad meer dan 7.000 gezinnen rond moeten komen van ‘t sociaal minimum (1:5);
  • Dat de vrijstelling van gemeentelijke belastingen in hoog tempo al ver boven de 1 miljoen euro is uitgestegen;
  • Dat ca 61% van onze inwoners gebruikmaakt van 1 of meerdere sociale regelingen;
  • Etc. Etc..

En in juni, voorzitter, konden wij nog lezen dat het Sociaal en Cultureel Planbureau aangaf dat de crisis grote invloed heeft gehad op de leefsituatie van de inwoners van Lelystad. En dat Lelystad voor het eerst slechter scoorde dan in 2004.

Voorzitter,
Een keuze voor opvang mag niet alleen gebaseerd zijn op ‘politieke kleur’ maar op basis van realiteit en dat betekent dat we de maatschappelijke gevolgen voor o.a. onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, de bijstand ed niet mogen onderschatten. Het kunnen nemen van een weloverwogen besluit, waarin effecten voor onze stad en haar inwoners in kaart zijn gebracht, vormt de basis.

De beoogde groep mensen slechts kunnen toevoegen aan de grote groep in de bijstand is niet hetgeen wij nastreven. Als wij mensen willen opvangen kunnen wij hen dan ook, niet alleen op korte termijn onderdak, maar ook voor de lange termijn een toekomstperspectief bieden?

En om dat in beeld te krijgen heb je dus een doordacht plan nodig. Zo’n plan zien wij graag tegemoet.

‘Je moet niet alleen willen, maar het moet ook kunnen’.

Luc Baaten
Fractievoorzitter InwonersPartij