Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Visie publieke laadinfrastructuur Lelystad 2025 unaniem vastgesteld. De visie brengt in kaart en geeft aan welke stappen er genomen moeten worden om een laadnetwerk voor elektrische auto’s te realiseren, dat inspeelt op de behoefte van (toekomstige) e-rijders. Nu steeds meer aanvragen voor laadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte binnenkomen is deze visie hard nodig.

Wethouder Luc Baaten: ” We hebben een mooi resultaat behaald en ik ben blij dat de visie unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Met de “Visie publieke laadinfrastructuur Lelystad 2025” geven we ook invulling aan de ambitie om mobiliteit te verduurzamen, want we faciliteren en stimuleren het elektrisch rijden.”Deze visie gaat in op de volgende aspecten:

  • De trends en ontwikkelingen in markt, techniek en beleid, de huidige stand van zaken en de verwachte opgave: hoeveel laadinfrastructuur moet er in de openbare ruimte worden gerealiseerd en waar;
  • de stappen die moeten worden gezet om het laadnetwerk op een effectieve manier uit te breiden in de periode tot 2025 en verder;
  • oplaadpunten in parkeergarages en de punten die daarbij bijzondere aandacht verdienen;
  • het voorzien in mogelijkheden om snel tussendoor of onderweg (bij) te laden bij snelladers en snellaadstations;
  • hoe invulling moet worden gegeven aan het realiseren van laadinfrastructuur bij gebiedsont-wikkeling.