Met regelmaat heeft de InwonersPartij aandacht gevraagd voor de ontsierende bootwrakken in het Gelderse Diep. Vorig jaar hebben wij daar nog eens extra op ingezet. Het resultaat daarvan is nu dat eind 2019 bootwrakken een rode sticker hebben gekregen. De eigenaar kreeg daarmee het signaal dat zijn/haar boot zou worden verwijderd of daar zelf zorg voor te dragen. Eind januari vindt een hercontrole plaats en zullen de nog aanwezige bootwrakken (ca 20 stuks) worden verwijderd. Het Gelderse Diep zal daarmee een ‘opgeruimder/netter’ aanzien krijgen.

Kustvisie (richting toekomst)
Lelystad heeft een lange gevarieerde kustlijn die inspireert tot aantrekkelijke vergezichten, maar ook tot uiteenlopende visies. In de geest van de (nieuwe) Omgevingswet is daarom samen met andere overheden, ontwikkelingspartners, belanghebbenden en geïnteresseerden ‘de Kustvisie Lelystad 2030, een vitale kust’ opgesteld.

Wethouder Ed Rentenaar:” De kustvisie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en biedt aanknopingspunten voor initiatiefnemers. Met de ontwikkeling van Lelystad als kuststad en hoofdstad van de nieuwe natuur en het versterken van de verbindingen daartussen zetten wij een beeld neer voor de lange termijn, voor een periode van zo’n 20 jaar vooruit. En dat hebben we samen met medeoverheden, maatschappelijke instellingen, bestuurders, ondernemers en bewoners gedaan. De nieuwe identiteit is namelijk niet alleen van ons, maar van iedereen. Zo zorgen we met elkaar voor een aantrekkelijke, duurzame en vitale leefomgeving van de stad.”

Koersdocument voor richting en focus
In 2040 wil en moet Lelystad een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad met 100.000 inwoners zijn. Door de unieke ligging met veel groen en water, maar ook bedrijvigheid, positioneert de stad zich als hoofdstad van de nieuwe natuur.

Dinsdagavond 14 januari heeft de raad kennisgenomen van het Koersdocument en in het Koersdocument opgenomen kaderstellende uitgangspunten, ambitie, thema’s en aspecten voor de fysieke, sociale en economische ontwikkeling van Lelystad als focus, leidraad en kapstok vastgesteld voor bestuur en gemeentelijke organisatie voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level en de Omgevingsvisie.

Het koersdocument met de ambities voor 2040 geeft houvast voor de koers van de ontwikkelingen in de aankomende jaren. Dit Koersdocument bevat een samenhangende koers voor de fysieke, sociale en economische ontwikkeling van Lelystad.

Fractievoorzitter
Luc Baaten