Voor de InwonersPartij geen termen als gedogen en/of steunpartij maar een constructieve opstelling als het gaat om het uitvoering geven aan het Raadsprogramma. En dat constructief opstellen doen wij al vanaf het moment dat wij als InwonersPartij in 2002 in de raad en later ook in colleges zitting namen.

Zo zijn we ook vanaf 2018 na de verkiezingen begonnen en dat is nog steeds onze insteek als het gaat om samenwerking, ook nu we geen coalitiepartij meer zijn! ‘Samen sterk’ op basis van een constructieve opstelling blijft ons motto in het belang van de stad en haar inwoners.

En hierin staan wij, op een enkele uitzondering na, gelukkig niet alleen binnen de raad.

Helaas zien wij ook dat een enkeling de kern van informatie naar eigen beleving en believen met regelmaat invulling geeft in de pers en sociale media.

Maar met je afzetten vanuit een schommelstoel kom je geen meter verder. Het houdt je bezig maar leidt tot niets….. Zet je in voor de stad en hou op met dat ‘gejammer’!

Wij denken dat er teveel tijd verloren gaat met het zoeken naar een nieuwe ‘massieve’ coalitiesamenwerking. Het ontbreekt helaas aan voldoende potentieel voor dit moment.

Wat wij zouden moeten doen is het ‘SAMEN STERK’ in praktijk brengen en niet alleen als koptekst gebruiken onder de huidige politieke omstandigheden.

Luc Baaten
Fractievoorzitter