Een korte (ingekorte) terugblik niet in chronologische of tijdsvolgorde:

Er is als bestuurderspartij verantwoordelijkheid genomen, binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden, om maximaal invulling te geven aan het raadsprogramma. Het raadsprogramma is voor het overgrote deel uitgevoerd dan wel zit in de uitvoeringsfasen.

 • Dierenwelzijn is op de kaart gezet.
 • Het stadshart is bezig aan een upgrade. We zijn er nog lang niet, maar de vooruitgang is enorm. Bij Parkwijk kan de schop in de grond.
 • De Flevokust zal een economische bijdrage gaan leveren. In het noordelijke deel met de overslaghaven en het zuidelijke deel vwb toerisme en recreatie.
 • Als het gaat om de ontwikkeling van het vliegveld dan is de opening in april 2019 van cruciaal belang. Wij hopen niet alleen  op een economische maar ook onderwijs -‘boost’. Wij blijven bij de eis dat er invulling wordt gegeven aan de door de raad en het bestuur gestelde randvoorwaarden, waarbij met stip ‘geen nachtvluchten‘ en ‘geen vliegverkeer boven de stad”.
 • Om evenwicht in met name de kwaliteit en diversiteit van de stad en de bevolkingssamenstelling te creëren hebben wij o.a. ingestemd met de Woonvisie 2016 zoals die er nu ligt.
 • Overbodige kantooroppervlakte wordt niet alleen in het centrum, maar ook elders in de stad omgebouwd tot woonvoorziening.
 • Afvalbeheer met een opmaat voor de wijken/buurten is in uitvoering, waarbij wij met klem niet hebben gekozen kozen voor een tussenfase met plastic zakken aan lantaarnpalen. 
 • Voor het eerst werd er door een college openhartig in de Kadernota en Programmabegroting gesproken over een tweedeling, onevenwichtige bevolkingssamenstelling en tegenstellingen in onze stad. Wij deden dat al langer, maar dit soort ‘pijnlijke’ zaken bleven helaas te lang onbenoemd. Door het uit te spreken kun je er ook iets mee en aan doen. En dat gebeurt nu dan ook.
 • We hebben een aantal nieuwe en bijzondere evenementen kunnen verwelkomen. Laten we dit koesteren!! Voorbeelden zijn:……..Lichtjesparade en de Zandtovenaar.
 • Duurzaamheid gaat deel uitmaken van de reguliere processen. En een gasvrije nieuwbouw komt eraan. En innovatieve initiatieven ondersteunen wij.
 • Parkeren, telkenmale op het programma, maar voor niets gaat de zon op. Gratis parkeren bestaat niet, kunnen wij ons nog niet veroorloven en moeten we derhalve dan ook niet willen. De autogebruiker betaald en het kan niet zo zijn dat een niet autogebruiker of een niet autobezitter, een ander zijn parkeergeld moet opbrengen. Wij blijven inzetten op achteraf betalen, dus achter de slagboom parkeren.
 • Een moderne en duurzame scholencampus op de Rietlandenlocatie zal de stad verrijken en daarmee het onderwijs versterken en zicht op werk voor de afgestudeerden doen toenemen.
 • Een goede verbinding met het vliegveld wordt voor zowel het openbaar vervoer als de fiets gerealiseerd. Daarin zal ook de nieuwe scholencampus worden meegenomen.
 • Voorkomen eenzaamheid heeft de maximale aandacht.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers worden gewaardeerd.
 • Armoedebestrijding wordt aangepakt en bijzondere aandacht is er voor de schuldhulpverlening.
 • Inbreiden (bouwen) in parken en beeldbepalend gebied nog steeds voorkomen.
 • Wijkraden bieden voor ons nog steeds een belangrijke bijdrage in de wijken.
 • Wijkteams met professionals worden door ons waar mogelijk ondersteund.