De InwonersPartij wil alle zorgpersoneel, hulpverleners, logistiek personeel en al die anderen die zich voor ons welzijn inzetten een hart onder de riem steken in deze dagen waar gestreden wordt tegen het Corona-virus. Want de zorg, hulpverlening en logistiek gaat ‘gewoon’ door. Wij zouden jullie het liefst allen persoonlijk een hand willen geven en dankjewel zeggen.

Daarnaast willen wij alle mensen die door het virus direct of indirect getroffen worden onze oprechte betrokkenheid meegeven. Maar zeker ook de ouderen en zij die niet terug kunnen vallen op hun naasten en/of directe omgeving. Met u hopen wij dat deze crisis zo snel als mogelijk tot staan gebracht wordt en wij allen ons dagelijks ritme weer op kunnen pakken.
Een warme hand, sterkte en persoonlijke groet van de mensen van de InwonersPartij