Er wordt door de gemeente al geruime tijd aan een transformatie van het stadshart gewerkt. Diverse projecten zijn daarvoor in werking gezet. Aandacht is er voor het Stationsgebied alsook het Theaterkwartier. In een sessie afgelopen dinsdag werd er volop aandacht besteed aan met name het Stationsgebied. 

Tijdens de bijeenkomst werd de link gelegd naar de betekenis voor Lelystad als het gaat om ‘Lelystad Next Level’, maar ook het belang, positionering en de potenties binnen de MRA van Lelystad. Aandacht werd er besteed aan het te doorlopen proces. Ook het belang van de woningbouw kwam uitdrukkelijk ter sprake. Hierbij ging het om een woningbouwproductie van ca 1500 woningen waarbij met name het centrum van Lelystad in aanmerking komt binnen de woningbouwplannen. 

Verstedelijking was ook een sleutelwoord. Hierbij aandacht voor:

  • Diverse bevolking: diverse milieus;
  • Onstuimige groei: kansen grijpen;
  • Stedelijk centrum onontbeerlijk.

Dat de ambities in de spoorzone groot zijn bleek uit de presentatie van dinsdag. Naar voren kwam o.a. “het ontwarren “ van de verkeersknoop rond het station; investeren in de verblijfskwaliteit en daarmee de sociale veiligheid; het stationsgebied als entree van Lelystad en “meer reuring”. En uiteraard Lelystad die groeit als hoofdstad van “de nieuwe natuur”.

Verder kwamen nog allerlei zaken ter sprake zoals:

  • Rol van het langzame verkeer en fietsverbindingen;
  • Bussen, opstelplaatsen en routes;
  • Hoogbouw (appartementen);
  • Gebied Zilverpark;
  • Stadhuisstraat;
  • Openbare ruimte in het algemeen;
  • Visie m.b.t. centrale fietsenstalling.

Kortom het was een brok aan informatie m.b.t. stedelijkheid en werkgelegenheid, het stationsgebied als entree (visitekaartje), bevorderen van de duurzame mobiliteit, een goede bereikbaarheid en veiligheid. Een ambitieus plan in het belang van de positionering van onze stad.

Waar wij in de komende tijd vooral de vinger aan de pols zullen houden is het huidige (kleine) evenemententerrein, het zogenaamde Stationsbalkon-Noord. Hier wordt over het realiseren van een hotel gesproken. Benieuwd zijn we naar het soort hotel en de veiligheid daarvan naast het spoor. Dit in relatie met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, maar daar hebben we de veiligheidsdiensten voor om dat uit te zoeken. En onze aandacht gaat uit naar de mogelijkheden hoe het eventuele ‘verlies’ van dit evenemententerrein op te vangen valt. 

Luc Baaten
Fractievoorzitter InwonersPartij