Dinsdagavond 16 april heeft de raad een besluit genomen met als doel realisatie van de nieuwe school SVOL CAMPUS voor het schooljaar 2021-2022 mogelijk te maken.

Vanaf het allereerste moment werd de raad en de SVOL door het college meegenomen in het proces Campus. Complimenten daarvoor en daarmee ook voor onze wethouder Ed Rentenaar die portefeuillehouder is voor dit project.

Op enig moment leek het een hamerstuk te worden ware het niet dat er een financiële rimpeling optrad.

Gelet op de achterliggende oorzaak onder andere een aantrekkende economie, stijgende bouw- en loonkosten is dit voor ons geen reden om onze jeugd en daarmee hun toekomst – onderwijs in de Campus – te onthouden.

Wij, als InwonersPartij, stemden daarom in met dit voorstel dat naar onze mening een mijlpaal is voor onze stad.

Fractie InwonersPartij