In de afgelopen periode deed de behandeling van het voorstel ‘Noordzoom Excellent Wonen’ veel stof opwaaien.    
 
De InwonersPartij heeft vanaf het begin, bij monde van haar woordvoerder Jeantiënne van der Hoek, aangegeven dat het raadsprogramma leidend zou zijn als het gaat om inbreiden in beeldbepalend en duurzaam groen en belanghebbenden inspraak moesten hebben (conform ook het coalitie-/raadsprogramma).

 
In de afgelopen periode hebben wij kennis genomen van alle inbreng. Zowel vanuit het college, de raad als bewoners.
 
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het voorgesteld besluit onwenselijke situaties in tijd en verhoudingen met zich meebrengt. Ook blijkt het niet mogelijk om met een aantal fracties een gedragen inbreng tot stand te brengen om het gewenste onderzoek aan de voorkant bij te sturen om het proces verder ordentelijk te doen verlopen.
 
Het voorgaande betekent voor ons dat wij als InwonersPartij vanaf nu aan zullen geven dit voorstel niet meer te steunen.
Wij hopen dat voor de toekomst, richting bewoners/betrokkenen, meer aan de voorkant, middels gecoördineerde communicatie, duidelijkheid wordt verschaft om soortgelijke onwenselijke procesverstoringen te voorkomen.
Fractievoorzitter
Luc Baaten