Beste bezoeker van onze site

Nu het reces voorbij is maken zowel het college als de gemeenteraad zich op voor een nieuw, druk politiek seizoen. Dat voornamelijk in het teken zal staan van de nodige bezuinigingen. Daarom vallen we maar met de deur in huis…

Hoe pakken we dat aan?
Natuurlijk zijn er de laatste tijd, ondanks het reces, wat zaken opgedoken die snelle afhandeling vragen, maar het zijn vooral de voorgespiegelde bezuinigingen die de toon gaan zetten. De vraag is alleen: hoe pakken we dat aan? Want vanuit Den Haag komt minder geld, dat is zeker. Ook al zijn de kosten van de jeugdzorg juist stijgende. Dus moeten we als raad wikken en wegen over moeilijke keuzes. Want natuurlijk willen we toch een aantal zaken tot een mooi einde brengen, zoals de nieuwe campus en de fasegewijze uitvoering van de plannen die inmiddels bekend staan onder de naam ‘Lelystad Next Level’.Maar ook die toekomstplannen moeten passen binnen de nieuwe financiële mogelijkheden. Wij zullen u daarover regelmatig op de hoogte houden.

Laat ons weten waarop u denkt te kunnen bezuinigen
Hoe dan ook, de bezuinigingen zullen linksom of rechtsom invloed hebben op het beleid dat onze stad, dus alle inwoners, raakt. Het geld moet ergens vandaan komen en dan is het moeilijk kiezen. Wij willen als InwonersPartij onze inwoners daarbij graag betrekken en van u horen of u daar ideeën over hebt. Moet er bijvoorbeeld minder geld naar (sport)-verenigingen, cultuur, de bibliotheek, subsidies in het algemeen, of het onderhoud van de openbare ruimte? Of vindt u juist dat de gemeente moet besparen op de zorg en regelingen voor mensen met een laag inkomen? En hoe kijkt u aan tegen verhoging van de inkomsten door het opkrikken van belastingen e.d. (betaald parkeren, leges, riool-lasten, OZB)?

Laat ons weten welke uw keuzes zouden zijn. Dan kunnen wij die mogelijkerwijs meenemen in onze eigen voorstellen. Wij zijn bereikbaar via fractie@inwonerspartij.nl

Namens de fractie@inwonerspartij.nl
Luc Baaten (fractievoorzitter)