Afgelopen dinsdag 15 oktober was het dan zo ver. Voor de 4e keer werd de Motiemarkt met een budget van maximaal € 150.000,- gehouden. Ditmaal werden er 48 ideeën ingebracht. Tijdens de behandeling door de raad zat de publieke tribune dan ook vol met mensen die ideeën hadden ingebracht.

Alle fracties hadden vooraf 1 of meer ideeën ‘geadopteerd’ en omgezet in een motie (verzoek aan het college om gehoor te geven aan het gevraagde). Aan het einde van de avond waren 14 moties, goed voor een bedrag van € 130.400,-, aangenomen.

De InwonersPartij heeft ingestemd met de moties betreffende JEUGD ( ondernemerschap jongeren en jong ontmoet oud), Ouderen (seniorenpagina in de Flevopost) alsmede Dierenwelzijn (herinrichting hondenspeelplaats Bultpark en uitbreiden dierenvoedselbank). Daarnaast hebben wij ook nog ingestemd met de moties oprichting Stichting Veteranen Lelystad, het ophangen van graffiti-kunst in het Stadshart, de aanleg van een bijenstrook en gaven wij een ‘signaal’ af door ook in te stemmen met de motie ‘Samen brengen wij de Batavia aan Land’. Met dit signaal willen wij aangeven dat ook de InwonersPartij kiest voor behoud van dit stads-icoon. Helaas hebben een aantal moties, die wij wel ondersteunden, het niet gehaald.

Wij als fractie van de InwonersPartij bedanken alle inzenders voor hun ideeën. Dit laat maar weer eens zien hoe betrokken inwoners bij hun woonomgeving en de stad zijn. Wij kijken uit naar de 5e Motiemarkt in 2020. 

Fred Wilcke
Raadslid