De problematiek rondom ziekenhuis MC Zuiderzee, met als voorlopig sluitstuk het faillissement, is de afgelopen week in onze stad ingeslagen als een bom. We kunnen rustig zeggen, dat de Lelystadse inwoners ongerust, maar ook boos zijn. Dat geldt uiteraard ook voor de politiek. In een extra raadsvergadering hebben alle partijen – niet een uitgezonderd – de handen ineengeslagen om te komen tot een gezamenlijke motie aan ‘Den Haag’, met de oproep om zo snel mogelijk in te grijpen en duidelijkheid te verschaffen. Ook al heeft de landelijke politiek de verantwoordelijkheid voor en bemoeienis met de zorg in ziekenhuizen op afstand gezet (‘uitbesteed’ aan zorgverzekeraars), de uitwassen die door falend inzicht en beleid in de afgelopen jaren zijn ontstaan, zijn nu dwingende noodzaak voor het zittende Kabinet om zich daarachter niet langer te verschuilen, maar ervoor te zorgen dat nu serieus gekeken wordt naar de crisissituatie en de hele zorgsector met de dubieuze marktwerking tegen het licht wordt gehouden. Een parlementaire enquête wordt door sommige politici nu al niet meer uitgesloten.

Voor aanstaande woensdag staat een debat in de Tweede Kamer gepland. Verlies van ons ziekenhuis mag niet en kan niet! Er is niet veel fantasie voor nodig om nu al te vrezen dat dit anders doden gaat kosten. Ons ziekenhuis MOET blijven, al dan niet in afgeslankte vorm, maar met wel essentiële functies. In het belang van inwoners die niet in staat zijn om naar andere ziekenhuizen te reizen, van de medisch specialisten en zeker ook van de verpleegkundigen en andere medewerkers. Het is te hopen, dat – voordat er zekerheid komt over de toekomst – niet alle capabele medewerkers wegvloeien naar omliggende ziekenhuizen, die nu al een deel van hun vacatures opgevuld zien worden met onze verpleegkundigen. Al valt dat wel te begrijpen, want ook zij hebben een gezin en moeten de kost verdienen en hebben zich jaar in, jaar uit, met hart en ziel gewijd aan de gezondheid van onze Lelystedelingen.

Het zou volgens ons overigens dapper zijn, als de bestuurders/eigenaren van MC Zuiderzee, die 10 jaar geleden een aantal miljoenen (ook van onze gemeente) kregen om het toen ook al in nood verkerende ziekenhuis te redden, zich de moeite en de fierheid zouden tonen om eens in een openbare gemeenteraadsvergadering uit te leggen hoe zij die miljoenen hebben aangewend voor die redding. Een kwestie van het oppakken van morele verantwoordelijkheid. De heer Sjoerd de Blok, die onlangs nog een optimistische toekomstvisie gaf tijdens een raadsvoorlichting, was daartoe waarschijnlijk als bliksemafleider aangesteld, want op dat moment wist men al dat dat optimistische scenario hoogst onwaarschijnlijk was. Er is intussen al wel door vakbonden een onderzoek naar de handel en wandel van bestuurders/eigenaren aangekondigd.
Officieel gaat onze gemeenteraad niet over MC Zuiderzee, maar we gaan wel over het welzijn en de veiligheid van onze inwoners en we kunnen dan ook niet anders dan zo hoog mogelijk inzetten op redding daarvan, samen met onze burgemeester die deze kluif de afgelopen week al met veel verve en gedrevenheid heeft opgepakt. MC Zuiderzee moet gewoon voor onze stad behouden blijven.
Uiteraard houden wij u onder meer via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen.