Het plaatsen van verkeerslichten (VRI) bij de oversteek van de Larserdreef-Torenvalkweg-Ketelmeerstraat was een wenselijk voorstel in de Kadernota 2021-2024. Omdat er op deze oversteken al regelmatig ongelukken hebben plaatsgevonden is het voor de InwonersPartij van groot belang om de verkeersveiligheid op deze locatie op korte termijn te verbeteren. Echter, wat ons betreft, niet door de voorgestelde VRI (kosten €200.000) maar door een in onze ogen goedkopere oplossing door de middenbermen af te sluiten. Hierdoor moet het verkeer wat komt vanaf de Torenvalkweg en/of Ketelmeerstraat verplicht rechtsaf slaan bij het oprijden van de Larserdreef.Ons voorstel wordt nog dit jaar op haalbaarheid onderzocht. De verkeerseffecten alsook de mogelijke voor- en nadelen vanuit dit onderzoek worden aan de raad ter besluitvorming aangeboden.
Zo krijgt een veilige aanpassing van de Larserdreef van ons en een groot deel van de raad, voorrang.
Fractie InwonersPartij

Fred Wilcke