Bron: gemeente Lelystad
De Kustvisie schetst een beeld van de ontwikkelingen op de lange termijn. De Kustvisie is een breed gedragen ontwikkelingsvisie die een bouwsteen is voor de omgevingsvisie. Met de vaststelling door de raad ontstaat er niet alleen een duidelijke richting voor een samenhangende kustontwikkeling, maar heeft Lelystad ook een document om de gemeentelijke ambitie uit te dragen en verder vorm te geven.

Lelystad heeft een lange gevarieerde kustlijn die zich uitstrekt van Oostvaardersplassen in het zuidwesten tot voorbij de Máximacentrale in het noordoosten en Enkhuizen in het noordwesten. De afgelopen jaren hebben diverse overheden en organisaties ontwikkelingen in gang gezet die invloed hebben op het kustgebied van Lelystad. Deze ontwikkelingen liepen parallel met de voorbereidingen op de Kustvisie, zoals de Marker Wadden en het Nationaal Park Nieuw Land.
In de Kustvisie wordt ingezet op de verdere toeristische en recreatieve ontwikkeling van de Lelystadse kust en moet de kust in belangrijke mate eraan bijdragen dat Lelystad een herkend profiel krijgt als ‘hoofdstad van de Nieuwe Natuur’.
Wethouder Ed Rentenaar (InwonersPartij):
“De kustvisie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en biedt aanknopingspunten voor initiatiefnemers. Met de ontwikkeling van Lelystad als kuststad en hoofdstad van de nieuwe natuur en het versterken van de verbindingen daartussen zetten wij een beeld neer voor de lange termijn, voor een periode van zo’n 20 jaar vooruit. En dat hebben we samen met medeoverheden, maatschappelijke instellingen, bestuurders, ondernemers en bewoners gedaan. De nieuwe identiteit is namelijk niet alleen van ons, maar van iedereen. Zo zorgen we met elkaar voor een aantrekkelijke, duurzame en vitale leefomgeving van de stad.”
Onze wethouder (Ed Rentenaar) heeft momenteel o.a. In zijn portefeuille:
  • Natuurbeheer en –ontwikkeling
  • Recreatie en toerisme
  • Kustontwikkeling, Bataviakwartier
  • Dierenwelzijn