1. De financiële situatie is van dien aard dat er geen beslissingen vooruitgeschoven mogen
  worden in het kader van o.a. zoekopdrachten en zoekrichtingen. Zeker niet richting een
  toekomstig nieuw bestuur. Wij willen nu keuzes maken.
 2. De pilot één uur gratis parkeren kost teveel geld dat elders benodigd is. De ondernemers in
  het Lelycentre zijn, in tegenstelling tot het stadscentrum, wat dat betreft realistisch in hun
  benadering. Ook op die locatie parkeren achter de slagboom zijn wij voor.
 3. De vaste lasten voor burgers worden langzaamaan een echte last. Dit wordt mede bepaald
  door de rijksoverheid die allerlei maatregelen neemt die de gemiddelde burger zwaar
  treffen. Daarnaast worden de rijksbijdragen voor gemeenten steeds minder en moeten we
  uitkijken dat onze inwoners hier niet voor moeten opdraaien.
 4. De bouw van de Campus zien wij als een mijlpaal voor Lelystad en de toekomst van onze
  jeugd.
 5. Het sociaal domein is nog steeds onevenwichtig. Wij missen de uitleg m.b.t. de tekst in de
  kadernota “…. we hebben de sociale onevenwichtigheid weten aan te pakken…..”
 6. Reeds jaren zijn de subsidiegelden voor ons een aandachtspunt. Er lijkt geen grens te bestaan
  als het gaat om de financiële bijdragen. We gaan nu al binnen een paar jaren van onder de 30
  miljoen euro naar boven de 33 miljoen euro. Hier moet wat ons betreft worden ingegrepen
  niet alleen op de hoogte van het totaalbedrag maar ook op het ja/nee efficiënt besteden en
  de noodzakelijkheid van verstrekkingen.
 7. De Strategische Agenda van Lelystad Next Level benoemt feitelijk alleen hetgeen
  geconstateerd wordt. Maar nergens wordt aangegeven hoe dit aan te pakken.
 8. De energietransitie moet haalbaar en betaalbaar zijn voor onze inwoners. De rijksoverheid
  heeft hier een leidende rol in en niet de gemeente.