Afgelopen dinsdagavond heeft de meerderheid van de raad besloten om het collegevoorstel over te nemen als het gaat om: “Gelijk speelveld parkeren”.

Het duurde meer dan een jaar om te besluiten het eerste uurgratis’ parkeren niet in te voeren.
Als InwonersPartij hebben wij samen met de meerderheid van de raad dit besluit genomen om te voorkomen dat o.a.:

  • Dit 1e uur ‘gratis’ parkeren elke dag, in de weekenden en tot later op de avond tot een forse tariefsverhoging zou leiden. 
  • Op zondagen betaald parkeren zou worden ingevoerd.
  • Prijzen van abonnementen en (bedrijfs-)vergunningen zouden verdubbelen.

Financiën
In ieder geval moest er dus 1 miljoen euro per jaar op tafel komen voor dit ‘experiment’ van 1e uur ‘gratis’ parkeren. Oftewel € 600.000 vanuit de extra lasten parkeerders (2020/2021 en 2022) en nog eens € 100.000 vanuit de reserve ontwikkeling stad (2020 en 2021). In totaal gezien over 3 jaren zouden een (beperkt) aantal ondernemers/vastgoedeigenaren dan 1 miljoen euro inbrengen tegenover de 2 miljoen vanuit tariefsverhogingen en reserve ontwikkeling stad.

En na 3 jaar een financiële ramp?
Op deze vraag kwam geen antwoord. Het financiële risico na afloop van de pilot werd nauwelijks of niet tegen het licht gehouden. Maar:

– Hebben we dan nog steeds dezelfde lasten of moeten de parkeerlasten dan nog verder omhoog?
– Waar is de dekking vanuit de reserve!
– Is de bijdrage vanuit ‘de ondernemers/vastgoedeigenaren’ nog wel gegarandeerd?
– Wordt nu al over het 2e uur ‘gratis’ parkeren gesproken. Maar hoe te betalen? 

Op dat laatste kregen we het antwoord wel te horen. Tariefsverhoging! ‘Gratis’ parkeren en alle tarieven omhoog betekent dus inderdaad niet gratis, maar zelf betalen. Het gezegde: ‘Gratis bestaat niet’ is  daarmee ook hier van toepassing. 

Dit ‘gratis’ parkeren zal nog wel een tijdje de gemoederen bezighouden maar ook voor ons geldt:

Wil je meer bezoekers naar de stad trekken? Stop dan met klagen over parkeren en begin na te denken over dingen die je stad echt aantrekkelijk maken zoals het aanbod.”