In de gemeentelijke Warmtevisie wordt onderzocht welke technieken warmte uit aardgas kunnen vervangen. Omdat de bodem onder Lelystad zeer geschikt lijkt voor het toepassen van geothermie heeft HVC (onze afvalverwerker) een opsporingsvergunning verkregen met als inzet om de potentie van geothermie in beeld te brengen.

Er zijn al meerdere gemeenten in Nederland die uit diepe gronden warmte ophalen. Het is een nieuw systeem, maar zeker niet te verwarren met schaliegas (zie ook www.geothermie.nl  en www.aardwarmteindevallei.nl), want daar zijn wij vierkant tegen.

Het toepassen van geothermie in Lelystad zal mogelijk pas over een aantal jaren plaatsvinden. Aandachtspunten voor de komende periode zijn o.a.:

  • Of de gemeente Lelystad duurzaam (minimaal 20 à 30 jaar) deze energie kan opwekken?
  • Wat de voorinvesteringen zijn van onze gemeente en krijgen wij tijdig ons subsidieaandeel?
  • Hoe passen we deze vorm van energie toe in onze (nieuwe) wijken?
  • Wat zijn de risico’s?
  • Is het noodzakelijk dat de gemeente Lelystad meer woningen gaat bouwen om deze energievorm rendabel te laten zijn?
  • Wat zijn de consequenties voor de inwoners van Lelystad bij het testen en t.z.t. toepassen van deze nieuwe energiebron?

Voor dit moment geeft het College van B&W duidelijk haar uitgangspunten aan: Duurzaam, Betrouwbaar, Betaalbaar(!) en een Transparant proces.

Deze insteek past bij de InwonersPartij. Om meer inzicht te krijgen in deze nieuwe vorm van energievoorziening hebben wij verzocht om als Raad een werkbezoek te brengen aan een reeds bestaande locatie waar deze vorm van aardwarmte wordt opgewekt. Ook voor nieuwe energie werken wij aan het Lelystad van morgen. Wordt vervolgd.

Eric van Luxemburg