Dinsdag 15 december hebben wij in de raadsvergadering het politieke jaar afgesloten. Er is dit jaar veel gebeurd. Zo moest er een nieuw college gevormd worden en heeft Ina Adema ons als burgemeester verlaten. Ook het plotselinge overlijden van wethouder John van de Heuvel was een grote schok voor ons. Dit alles in een tijd die beheerst werd door Corona. We moesten om van fysiek naar digitaal vergaderen. Het is ons als gemeenteraad, na wat aanloopproblemen, toch gelukt om op tijd alle nodige besluiten te nemen. Tijdens het Kerstreces richten we ons al op de politieke uitdagingen die 2021 ons gaat brengen en hervatten we op 12 januari weer onze werkzaamheden.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een vooral gezond 2021 toe.

Mede namens de fractieleden Jeantiënne en Simon, Fred Wilcke Fractievoorzitter InwonersPartij