Eind 2018 informeerde het college de gemeenteraad over de verkenning naar toekomstige excellente woongebieden in Lelystad. De ontwikkeling past binnen de ruimtelijke kaders die aan het college werden meegegeven. Om nu verder aan de slag te kunnen stelt het college de gemeenteraad voor om 100-150 woningen op de locatie Noordzoom als eerste te verkennen als locatie voor Excellent Wonen.

Onze fractie stelt zich voor dit moment kritisch op voor wat betreft dit collegevoorstel. En dat wordt met name ingegeven vanwege de huidige nog beschikbare en niet afgemaakte woongebieden. Hierbij valt te denken aan o.a. Warande en de Schoener.
Ook zijn wij van mening dat je door het ‘omkatten’ van gebieden excellent wonen kunt realiseren. Denk hierbij aan het groen, zoals bomen en planten naar het gebied toebrengen. Gebieden die hier voor in aanmerking komen zijn o.a. de nog vrij liggende woongebieden in bijvoorbeeld de ‘kop’ van Warande ter hoogte van Havendiep en het Hollandse Hout. Maar ook het nu open gebied tussen de gevangenis en de eerste bebouwing van Warende.
Met name dit ‘omkatten’ willen wij bij het college onder de aandacht brengen.
Bezoek aan het gebied Noordzoom
De InwonersPartij heeft het college verzocht om op locatie het beoogd Excellent Woongebied aan te wijzen en dus te ‘beleven’. Dit om ter plekke een indruk te krijgen van hetgeen het college nu daadwerkelijk wil gaan onderzoeken. Het college is hiertoe bereid gebleken. Dit resulteert in een bezoek op zaterdag 30 maart a.s. aan het gebied Noordzoom.
Het ligt in de bedoeling dat ook overige fracties en inwoners zich aansluiten bij deze ‘verkenning’ op locatie.
Eventueel voor meer informatie kunt u bellen met het raadslid Jeantiënne van der Hoek-Dubois mobiel 0634872291.
Fractie InwonersPartij