In aanloop naar de programmabegroting in november, hebben wij in de afgelopen twee weken onze bijdrage geleverd tijdens de behandeling van de kadernota. Met deze kadernota wordt richting gegeven aan de financiële en inhoudelijke kaders voor de komende jaren.  

Alhoewel een aantal fracties en ook wethouders nog moeite hebben met onze open, soms harde maar eerlijke benadering van zaken, blijven wij oprecht onze mening en standpunten uitdragen. ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ is een gezegde dat nog altijd bewaarheid wordt.

Onderstaand kunt u kennis nemen van onze bijdrage op de laatste avond van de behandeling van genoemde kadernota.

Inbreng:

Wij eindigden de beschouwingen in 1e termijn met deze tekst:

De uitwerking in de programmabegroting zal wat de InwonersPartij betreft daadwerkelijk moeten leiden tot het maken van keuzes, want besluiten/beslissingen vooruitschuiven is geen oplossing en dus ook geen optie bij op ROOD staande financiële seinen.”

Gelet op de ernst van de financiële situatie, wilden we hier aan het begin van deze 2e termijn deze tekst bewust herhalen. Wanneer wij de boodschap vanuit het college vertalen, dan komen wij aan een mogelijke bezuinigingstaak die in de richting van zelfs 6 tot 7 miljoen kan, nee zal oplopen.  

Voorschotten nemen op basis van aannames, ja maar en dat kun je toch niet maken zijn uitingen van zwakte. Deze raad en ons college zijn verantwoordelijk voor deze stad. En dat betekent dat van ons mag worden verwacht dat we niet tegen de stroom in ‘mooi weer’ spelen. Nee, van ons mag worden verwacht dat wij besluiten in het belang van de stad nemen.

Om met de woorden van Kees Bakker journalist bij de Flevopost te spreken: ”Politiek is niet voor bange mensen.

In dit geval is dat nu het pijnlijk bezuinigen accepteren om in de toekomst niet vast te lopen, want wij willen NOOIT MEER EEN ARTIKEL 12 gemeente worden zoals in de 80er jaren!!

Het is aan ons allen hier in deze zaal om onszelf en onze inwoners ervan te doordringen dat het noodzakelijk is om in te grijpen in de uitgaven en uit te leggen waar de knelpunten met name zitten en dat is het sociaal domein!!

Voorheen en ook nu weer spraken wij uit dat het sociaal domein een onevenredige wissel trekt op onze groei naar een gemiddelde stad. Wij hopen dan ook dat deze raad de rug recht en accepteert dat ‘de bomen niet tot in de hemel groeien’ en dat er pijnlijke maatregelen getroffen dienen te worden in de uitgavensfeer. Zo niet, voorzien wij een belastingdruk ontstaan die de gemiddelde Lelystedeling niet of nauwelijks op kan opbrengen.

Niet de stofkam maar de fijnere luizenkam moet door de effectiviteit en doelmatigheid van alle gemeentelijke uitgaven. Besluiten/beslissingen vooruitschuiven is geen oplossing en dus geen optie. Wij, als InwonersPartij,  kiezen voor een betrouwbare overheid die ook in moeilijke tijden de werkelijkheid niet alleen onder ogen ziet, maar daar ook naar durft te handelen.

Anders denken, anders doen: Dit college zal moeten bezuinigen, ziet dat in maar moet alleen nog keihard en helaas – soms ook – pijnlijk ingrijpen en dat vraagt moed. Laten wij als raad het college hierin steunen. Wij benadrukken nogmaals dat de subsidiestromen op de schop moeten en dat is geen loze opmerking!