Tijdens de motiemarkt werden diverse ideeën door inwoners aangedragen. Een aantal daarvan haalden de raadsvergadering en werden in stemming gebracht. Op de site van de gemeente Lelystad wordt daar ook op ingegaan www.lelystad.nl verder naar stad en bestuur en dan aanklikken raad. In dit overzicht kunt u zien welke moties behandeld (22) werden en welke moties er werden afgewezen ( 5) dan wel aangenomen (17).

Bezoek van koning Willem-Alexander
Vorige week bracht koning Willem-Alexander een bezoek aan het jubilerende Lelystad. In het stadhuis werd hij ontvangen door een groot aantal pioniers en (ex) bestuurders. Ook de InwonersPartij was bij deze ontvangst aanwezig. Alhoewel wij het jammer vonden dat de gesprekken van de koning met onze pioniers niet verstaanbaar waren voor de andere aanwezigen kunnen we toch spreken van een geslaagde middag. Onze Jeantiënne had bij het vertrek van de koning nog de eer hem een hand ter afscheid te geven…..

Broedplaats voor jongeren in het Stadshart
De InwonersPartij staat achter het idee om een plek voor jongeren te realiseren waar zij bij elkaar kunnen komen en zelf invulling aan geven. Bij de behandeling van dit onderwerp hebben wij niet alleen aangeven hier achter te staan maar ook een aantal suggesties aangedragen. Hierbij gaan onze gedachten met name uit naar bestaande locaties zoals MFA’s, Kubus, Underground, Agora ed, maar zeker ook naar de huidige ondergrondse fietsenstalling in de omgeving van de Promesse. Deze locatie wilden wij zeker niet onvermeld laten als suggestie. Als dit doorgaat gaan wij uit van het ontvangen van een uitnodiging om bij de opening aanwezig te zijn.

Een amendement met gevolgen….

Was het verkiezingskoorts?
Afgelopen dinsdag werd er een amendement aangenomen waar o.a. wij als InwonersPartij en VVD ons bijzonder fel tegen verzetten. Naar onze mening dien je als raad geen besluiten te nemen waar je een volgend college en dus ook de raad mee ‘opzadelt’. Aan de herhaalde waarschuwingen van de wethouder financiën werd volledig voorbijgegaan. Ja, voor 2018 kan het maar daarna…. Met name in het kader van onze Programmabegroting 2018 en de Meerjarenraming 2019-2021 die slechts ‘Mager maar gezond is’, een onbegrijpelijke actie.