Wegens gezondheidsredenen draagt wethouder Ed Rentenaar (InwonersPartij), in overleg, al zijn portefeuilleonderdelen over aan zijn collega-wethouders. Hij is thuis en herstellende. De termijn is onbekend en afhankelijk van het herstel van onze wethouder.  Derhalve worden portefeuilleonderdelen tijdelijk door de collega-wethouders overgenomen.

De fractie en leden van de InwonersPartij wensen onze wethouder een voorspoedig herstel.

In het schema hieronder staat welke wethouder welk portefeuilleonderdeel tijdelijk overneemt.

  • Natuurbeheer en -ontwikkeling (Nelly den Os)
  • Recreatie en toerisme (Janneke Sparreboom)
  • Gemeentelijke dienstverlening (Nelly den Os)
  • Kustontwikkeling, Bataviakwartier (Peter Schot)
  • Dierenwelzijn (Nelly den Os)
  • Verkeer en Vervoer (mobiliteit) (Peter Schot)
  • Uitvoering project Campus/SVOL (Elly van Wageningen)
  • Overige overleggen (bepaling per overleg)

Fractievoorzitter
Luc Baaten