Als het gaat om het huisvesten van vergunninghouders binnen de taakstelling, dan blijft de InwonersPartij er nog steeds bij dat er op geen enkele wijze een ‘voorrangsregeling’ ten opzichte van andere inwoners mag worden toegepast. 

Een wachtlijst voor sociale huurwoningen is er voor iedereen. De rol van de provincie hierin, om ons onder druk te zetten, vinden wij een dubieuze. De provincie weet dat ook landelijk de huisvesting van de groep vergunninghouders problemen met zich meebrengt. Niet uitvoerbare wettelijke taken, anders dan deze ten koste te laten gaan van andere inwoners van onze stad, zou voor de provincie aanleiding moeten zijn om dit in den Haag aan te kaarten en niet door dwang op de gemeente uit te oefenen.  

In deze kwalificeert de InwonersPartij deze ‘wettelijke taakstelling’ dan ook als een niet realistische opdracht!

Fractievoorzitter InwonersPartij 

Luc Baaten