VUILSCHUIVERIJ

In de zich als ‘groene parel’ presenterende stad – we hebben het over Amsterdam – is het crisis. Op veel fronten, maar toppertje is toch wel AEB, het afvalverbrandingsbedrijf dat vol eigendom is van de gemeente Amsterdam, maar nu door vele jaren wanbestuur,  zowel bestuurlijk als vooral ook financiëel, ineengestort is. Kortom: Amsterdam kan zijn vuil niet meer kwijt. Er zijn bestuurders die zoiets een calamiteit noemen (provincie Flevoland). Maar wij zien het meer als een al jaren etterende steenpuist die door de harde werkers in de Stopera niet langer kan worden dichtgesmeerd. Vele noodkredieten blijken geen soelaas te bieden, dus moet er gezocht worden naar een andere oplossing. Wethouder Udo Kock (D66) die wil privatiseren vindt de rest van het college niet aan zijn zijde en pakt daarom zijn duurbetaalde biezen.

En kijk, bij het zoeken naar de oplossing, schiet het het bestuur van Amsterdam te binnen dat zowel Almere als Lelystad partners zijn binnen de MRA overlegstructuur (MRA = Metropoolregio Amsterdam) en onder het motto ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’ heeft Amsterdam dus alvast wat tonnen niet meer in Amsterdam te verwerken slib richting Lelystad gestuurd. Mag hier voor eeuwig blijven.

Maar de Amsterdamse ideeënrijkdom gaat verder: wat als ook Lelystad nu eens via haar aandeelhouderschap in HVC (Haarlemse Vuilverwerkingscentrale) een van de kopers zou willen zijn van de rokende puinhopen AEB? Het aandeel Lelystad in HVC bedraagt nu rond de 18 miljoen euro; een financiëel risico dat momenteel nog redelijk afgedekt lijkt. Maar.., zo denkt de Stopera.. waarom zou Lelystad ook niet een aandeel willen nemen in het failliete en zwaar onder schulden (200 miljoen alleen al bij de banken) gebukt gaande, door eigen falen mislukte, AEB? Risico van vele miljoenen verlies megagroot, maar dat is niet zo’n Amsterdams ‘ding’. Almere schijnt ook mee te mogen doen.

Wij hebben ook een oplossing: Amsterdam lost haar eigen problemen maar op. Zowel waar het eeuwig slib betreft als het zoeken naar partijen die financiëel een flinke hand willen helpen. Lelystad zit niet te wachten op deze hypocriete vuilschuiverij. Ook de Bijbelse Job zat op zijn eigen mesthoop.

PVL