Het samenspel coalitie/college staat onder druk.
De impact van het geheel is van dien aard dat het ons functioneren, dat van de InwonersPartij, binnen de coalitie negatief beïnvloed. Reden voor ons om de belangen van de stad en haar inwoners vanuit een oppositierol te behartigen. Wij hebben besloten geen deel meer uit te maken van de coalitie.

Hierbij blijft het huidige raadsprogramma nog steeds ons uitgangspunt.
NB: Binnenkort komen wij uitgebreider op de ontstane situatie terug.
Namens de fractie InwonersPartij
Luc Baaten
Fractievoorzitter