Raadsprogramma

Belangrijkste punten in het raadsprogramma maart

In aanloop naar de Kadernota (mei) en de Programmabegroting (november) een opsomming van voor ons belangrijkste punten vanuit het raadsprogramma:

*Raadsprogramma is in te zien op onze website en de gemeentelijke website.

1e Het afsprakenkader in combinatie met de overige uitgangspunten (pag 7 en 8).

2e Binnen de 14 thema’s de accenten leggen op:

Thema 2 Wonen:

 • De 30/70 regel;
 • Het uitvoering geven aan de motie dat statushouders geen voorkeursbehandeling meer hebben bij het toewijzen van een woning.

Thema 5/7 Sociaal domein en Onderwijs:

 • De aanvalsplannen jeugdhulp en onderwijs;
 • Experiment City Deal Inclusieve Stad;
 • Re-integratie.

Thema 6 Armoede en schulden:

 • Specifieke aandacht voor jongeren 18+/-. Hierbij gaat het om concrete maatregelen.

Thema 8 Verkeer en vervoer:

 • Kleinschalig vervoer op maat in de wijken;
 • Gelijk speelveld parkeren.

Thema 9 Toerisme en recreatie:

 • Bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid v.w.b. wonen, werken, opleidingen en recreëren (vanuit het economisch perspectief).

Thema 13 Omgevingswet:

 • De algehele implementatie en het hierbij betrekken van burgers/inwoners.

Thema 14: Openbare orde en veiligheid:

 • Veilige en leefbare stad.

Realisatie Campus in relatie tot onderwijs – werk en wonen (o.a. binding aan de stad).

Grootste uitdagingen zijn de accenten uit de benoemde thema’s, maar ook:

 • Bioscoop en stadshart/subsidiestromen/overlast kamerverhuur;
 • Handhaving in de breedste zin (leefbaarheid en houding en gedrag = bijv honden/afval..);
 • Niet inbreiden/betrouwbare overheid m.b.t. het vliegveld in het bijzonder en voldoen aan de afspraken zoals – geen vracht/nacht, – geen vluchten over de stad, lasten en lusten in evenwicht, – overlast is compenseren, etc.;
 • Financiële verhouding sociaal versus overige inspanningen. Er is nu een onbalans in relatie tot het sociaal domein;
 • Omgevingswet/Lelystad Next level.
Read More

Geachte bezoeker van onze site,

Dinsdagavond 12 juni werd het nieuwe college van Burgemeester & Wethouders geïnstalleerd. Ed Rentenaar vertegenwoordigt daar (wederom) de InwonersPartij.

Zijn portefeuille bestaat uit:

 • Natuurbeheer en -ontwikkeling
 • Recreatie en toerisme
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Kustontwikkeling, Bataviakwartier
 • Dierenwelzijn
 • Verkeer en Vervoer (mobiliteit)
 • Uitvoering project campus/SVOL

Ook werd er dinsdagavond gedebatteerd over het raadsprogramma. Een aantal voorstellen vanuit de oppositie zullen verwerkt worden. Op het moment dat dit heeft plaatsgevonden zullen wij zsm via een link de toegang tot het raadsprogramma voor u mogelijk maken.

Al eerder namen Luc Baaten (fractievoorzitter), Jeantiënne van der Hoek-Dubois (raadslid) en Fred Wilcke (raadslid) plaats in de raad.

Nu het college geïnstalleerd werd, nieuwe raadsleden de opengevallen plaatsen innamen en het raadsprogramma in stemming werd gebracht, kunnen we weer met college en raad volop vooruit. Dinsdagavond werden verder ook nog een aantal gremia ingesteld die in de komende periode met elkaar afspraken gaan maken mbt o.a. de wijze van uitvoering van hun taken in relatie tot (de) processen en werkwijze van met name de raad.

Zoals eerder aangegeven op onze site zullen wij in de komende periode, nu het bestuur en raad compleet is, de website gaan bijwerken en bijhouden. Dat bijhouden zal met name na het zomerreces (september) gebeuren. De komende weken staan voor ons nog in het teken van het kennis maken met het nieuwe college en onze nieuwe partners in de raad, alsook het onderling
afspraken maken omtrent de portefeuilleverdeling binnen de fractie.

Samen, met respect en in vertrouwen gaan wij ons weer inzetten voor u, de inwoner(s) van onze stad
en ‘Voor het Lelystad van morgen!’

Luc Baaten
Fractievoorzitter InwonersPartij

Read More

Resultaten afgelopen periode (als collegepartij)

Een korte (ingekorte) terugblik niet in chronologische of tijdsvolgorde:

Er is als bestuurderspartij verantwoordelijkheid genomen, binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden, om maximaal invulling te geven aan het raadsprogramma. Het raadsprogramma is voor het overgrote deel uitgevoerd dan wel zit in de uitvoeringsfasen.

 • Dierenwelzijn is op de kaart gezet.
 • Het stadshart is bezig aan een upgrade. We zijn er nog lang niet, maar de vooruitgang is enorm. Bij Parkwijk kan de schop in de grond.
 • De Flevokust zal een economische bijdrage gaan leveren. In het noordelijke deel met de overslaghaven en het zuidelijke deel vwb toerisme en recreatie.
 • Als het gaat om de ontwikkeling van het vliegveld dan is de opening in april 2019 van cruciaal belang. Wij hopen niet alleen  op een economische maar ook onderwijs -‘boost’. Wij blijven bij de eis dat er invulling wordt gegeven aan de door de raad en het bestuur gestelde randvoorwaarden, waarbij met stip ‘geen nachtvluchten‘ en ‘geen vliegverkeer boven de stad”.
 • Om evenwicht in met name de kwaliteit en diversiteit van de stad en de bevolkingssamenstelling te creëren hebben wij o.a. ingestemd met de Woonvisie 2016 zoals die er nu ligt.
 • Overbodige kantooroppervlakte wordt niet alleen in het centrum, maar ook elders in de stad omgebouwd tot woonvoorziening.
 • Afvalbeheer met een opmaat voor de wijken/buurten is in uitvoering, waarbij wij met klem niet hebben gekozen kozen voor een tussenfase met plastic zakken aan lantaarnpalen. 
 • Voor het eerst werd er door een college openhartig in de Kadernota en Programmabegroting gesproken over een tweedeling, onevenwichtige bevolkingssamenstelling en tegenstellingen in onze stad. Wij deden dat al langer, maar dit soort ‘pijnlijke’ zaken bleven helaas te lang onbenoemd. Door het uit te spreken kun je er ook iets mee en aan doen. En dat gebeurt nu dan ook.
 • We hebben een aantal nieuwe en bijzondere evenementen kunnen verwelkomen. Laten we dit koesteren!! Voorbeelden zijn:……..Lichtjesparade en de Zandtovenaar.
 • Duurzaamheid gaat deel uitmaken van de reguliere processen. En een gasvrije nieuwbouw komt eraan. En innovatieve initiatieven ondersteunen wij.
 • Parkeren, telkenmale op het programma, maar voor niets gaat de zon op. Gratis parkeren bestaat niet, kunnen wij ons nog niet veroorloven en moeten we derhalve dan ook niet willen. De autogebruiker betaald en het kan niet zo zijn dat een niet autogebruiker of een niet autobezitter, een ander zijn parkeergeld moet opbrengen. Wij blijven inzetten op achteraf betalen, dus achter de slagboom parkeren.
 • Een moderne en duurzame scholencampus op de Rietlandenlocatie zal de stad verrijken en daarmee het onderwijs versterken en zicht op werk voor de afgestudeerden doen toenemen.
 • Een goede verbinding met het vliegveld wordt voor zowel het openbaar vervoer als de fiets gerealiseerd. Daarin zal ook de nieuwe scholencampus worden meegenomen.
 • Voorkomen eenzaamheid heeft de maximale aandacht.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers worden gewaardeerd.
 • Armoedebestrijding wordt aangepakt en bijzondere aandacht is er voor de schuldhulpverlening.
 • Inbreiden (bouwen) in parken en beeldbepalend gebied nog steeds voorkomen.
 • Wijkraden bieden voor ons nog steeds een belangrijke bijdrage in de wijken.
 • Wijkteams met professionals worden door ons waar mogelijk ondersteund.
Read More
Categorieën
Meest recente berichten

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten