Natuur, Recreatie, Toerisme, Duurzaamheid en Dierenwelzijn

“Buitenzwemmers Lelystad”

De “Buitenzwemmers Lelystad” zwemmen met regelmaat in het Markermeer en gaan met een losse ladder, in/uit het water bij één van de vlonders aan de Oostvaardersdijk nabij de Saerdam. Een vaste trap zou daarom een ideale oplossing zijn.

De InwonersPartij heeft zich de afgelopen periode ingezet voor de gewenste trap en tevens aandacht gevraagd ook voor de andere vlonders. Tevens bleken een aantal reddingsboeien in de aanwezige kasten te ontbreken. En natuurlijk ging het ook om de vraag of je hier überhaupt wel mag zwemmen.

Naar aanleiding van onze vragen en inzet de volgende resultaten op een rijtje:

 • Ter plaatse van de steigers aan de Saerdam geldt geen zwemverbod. Het zwemmen is echter wel op eigen risico en er wordt ook niet gecontroleerd op de zwemwaterkwaliteit.
 • Gezien het feitelijke gebruik is het verstandig om vanuit het aspect veiligheid vaste ladders aan te brengen om in geval van nood veilig uit het water te kunnen komen. Daarom is besloten om vaste ladders te laten aanbrengen. De verwachting is dat deze eind juli worden geplaatst.
 • Wettelijk is er geen verplichting om reddingsboeien te plaatsen. De geplaatste reddingsboeien ‘verdwijnen’ echter met regelmaat. Met het plaatsen van vaste ladders ontbreekt de noodzaak om reddingsboeien aan te schaffen en te plaatsen. Na plaatsing van de ladders worden de reddingsboeikasten dan ook verwijderd.

Na het plaatsen van de 2 vaste trappen kunnen zowel de “Buitenzwemmers Lelystad” als een te water geraakt persoon op een snelle en veilige manier uit het water komen. Daarnaast wordt de gemeente niet meer geconfronteerd met de aanschaf van telkenmale nieuwe reddingsboeien omdat onverlaten deze blijkbaar niet kunnen laten hangen.

Fred Wilcke
Raadslid

Read More

Inzamelen restafval

Tijdens de laatste raadsvergadering van deze raad diende de InwonersPartij een  ‘MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG’  in mbt het onderwerp  ‘Keuze wijze van inzamelen restafval’.

Wij constateerden dat een eerder besluit van de raad mbt het schaalniveau voor het te leveren “maatwerk” te willen verlagen van wijk- naar buurtniveau momenteel bij de inventarisatie niet tot zijn recht komt. Wij wilden recht doen aan de onderling verschillende gebiedskenmerken en woonsituaties van de buurten binnen de wijken als het gaat om vuilinzameling.

Bij de nu gehanteerde indeling van de stad, werd onvoldoende rekening gehouden met de verscheidenheid aan kenmerken van de verschillende woonbuurten (woningtypen, woningdichtheid, inrichting).

Met onze motie is de basis nu:

  1. voor de interpretatie van de stemming over de twee inzamelingsvarianten, het resultaat van de stemming per woonbuurt leidend te laten zijn en zoveel mogelijk maatwerk voor de inwoners te realiseren;
  2. bij gestapelde woningbouw, de keus van de meerderheid van de betreffende bewoners uit te voeren (voor zover dat binnen de beschikbare ruimte mogelijk is);
  3. voorafgaand aan het geven van leverings- en/of realisatieopdrachten, de resultaten van de stemming per buurt en het daaraan gekoppelde voorstel voor de gekozen inzameling, aan de raad ter vaststelling aan te bieden;
  4. bij toepassing van ondergrondse afvalinzameling, te voorkomen dat afval naast de vulopeningen (moet) worden geplaatst, door te zorgen voor goed functionerende installaties en tijdig legen van volle opvangbakken;
 • te voorkomen dat grof huishoudelijk afval op straat belandt en daarbij te zoeken naar een goede mix van maatregelen, waar het gratis ophalen van grof huishoudelijk afval deel van uitmaakt.

Opmerking: Elk van de wijken/inzamelingsgebieden bevatten buurten die onderling sterk verschillen op het punt van woningtypen, woningdichtheid en inrichting. De door het college gekozen benadering om de wijken voor de variantkeuze niet onder te verdelen op buurtniveau, doet daardoor geen recht en ook niet aan de belangen van de inwoners van de verschillende woonbuurten.  De stemresultaten zijn beschikbaar tot op woningniveau. Deze kunnen daardoor eenvoudig aan de betreffende buurt worden gekoppeld. De verwachting is dat deze verbetering van de interpretatie van de meningpeiling, de acceptatie van de inwoners verstrekt.

Woordvoerder
Simon van Erk

Read More

Het Dutch Match Cup dossier

Dinsdagavond stond de Dutch Match Cup op de raadsagenda. De zeilrace hield de gemoederen in de afgelopen jaren zowel in de stad als binnen de raad behoorlijk in beweging. Nadat de zeilrace niet meer doorging zou de organisator het voorgeschoten bedrag van € 100.000,- op de subsidie terugstorten voor een bepaalde datum. Batavia Sailing Center BV heeft het geld niet teruggestort. Dat was de reden voor ons om vanuit onze volksvertegenwoordigende en controlerende rol hier aandacht aan te besteden. Onderstaand het overzicht.

Gehanteerde tekst:
Voorzitter,
De InwonersPartij heeft vanaf het allereerste moment haar kritische houding vwb de financiële risico’s van de Dutch Match Cup niet onder stoelen of banken gestoken.

Daar komt nu de informatievoorziening richting raad en de gekozen terugbetalingsregeling van het voorschot op de subsidie bij. De antwoorden op de gestelde vragen en later de aanvullende vragen en de ter beschikking gestelde zowel geheime als openbare stukken, leverden steeds meer vragen op.

Reden om de achterliggende stukken, financiële en niet financiële alsook de correspondentie chronologisch en diepgaand te bestuderen. Ik heb dat samen met de heer Hers van de VVD gedaan.

Helaas konden en kunnen wij over voor ons belangrijke stukken, vanwege de opgelegde geheimhoudingsplicht en privacy-gevoelige achtergrond, in het openbaar inhoudelijk niet vrij communiceren.

Er wel op ingaan zou onbedoeld een vertekend beeld kunnen geven en/of ons en derden in de problemen kunnen brengen. Daarom gaan wij uit van het kennis hebben van de stukken door de raadsleden van zowel het geheime als het openbare deel en wil ik mij mede namens de VVD beperken tot de eindconclusies op basis van de genoemde bestudering van de stukken.

Constaterende dat:
1. De raad niet uit eigen beweging werd geïnformeerd over het gegeven dat een door Batavia Sailing Center aan de gemeente verschuldigd bedrag van 100.000 euro niet werd terugbetaald en successievelijk een betalingsregeling met de schuldenaar is overeengekomen;

2. werd nagelaten vast te stellen of de 100.000 euro als verstrekt voorschot op de subsidie voor DMC editie 2015 daadwerkelijk is uitgegeven aan compensatie van het restverlies DMC 2014 en aan voorbereidingskosten van DMC editie 2015;

3. het uitblijven van de terugbetaling als een voldongen feit wordt beschouwd;

4. daar geen consequenties aan zijn verbonden, anders dan een overeengekomen onbevredigende betalingsregeling.

Overwegende dat:
1. De raad niet uit eigener beweging werd geïnformeerd over het uitblijven van de terugbetaling van het voorschot op de subsidie voor de DMC editie 2015;

2. begrepen had moeten worden dat in dit geval het informeren van de raad in de rede ligt;

3. op een weinig kritische wijze is omgegaan met de financiële verslaglegging/verantwoording van Batavia Sailing Center BV;

4. er een onvoldoende kritische opstelling naar de schuldenaar is ingenomen;

5. aan het uitblijven van de terugbetaling geen consequenties zijn verbonden;

6. er geen zekerheden zijn gesteld t.a.v. de terugbetaling.

De motie van afkeuring -op dit dossier-!! die de InwonersPartij nu samen met de VVD indient is nogmaals het gevolg van onze bevindingen op dit dossier. Niet meer en niet minder.

En laat ik volstrekt duidelijk zijn, het gaat ons om dit dossier. Voor het functioneren van de wethouder op de overige dossiers hebben wij zelfs waardering.

 • Zijn van mening dat: op dit dossier, de belangen van de gemeente onvoldoende zijn behartigd en
 • Keurt het gevoerde beleid op dit dossier af.

Luc Baaten
Fractievoorzitter InwonersPartij

Nawoord:
Ik laat verdere conclusies buiten beschouwing. Een deel van de raad vond de motie of onterecht, of ‘te zwaar’ en daarmee haalde deze motie de meerderheid niet. Dossier DMC gesloten.

Read More
Categorieën
Meest recente berichten

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten