In aanloop naar de programmabegroting in november, hebben wij in de afgelopen twee weken onze bijdrage geleverd tijdens de behandeling van de kadernota. Met deze kadernota wordt richting gegeven aan de financiële en inhoudelijke kaders voor de komende jaren.  

Alhoewel een aantal fracties en ook wethouders nog moeite hebben met onze open, soms harde maar eerlijke benadering van zaken, blijven wij oprecht onze mening en standpunten uitdragen. ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ is een gezegde dat nog altijd bewaarheid wordt. (meer…)